Vypracovala:Juráková Beata


Здравствуй, Ян!

Аhoj Ján!Нина пишет письмо Яну.


Здравствуй, Ян!

 

Спасибо за письмо - я читала его несколько раз.

Хочу тебе написать, что я начала посещать кружок рисования. Mы рисуем картинки и делаем подарки. Я уже придумала, какие подарки сделаю всем к Новому году.

В нашем классе появилась новая девочка Арина - гимнастка из цирка. Мы все пошли в цирк, чтобы увидеть её выступать. Жаль, она через месяц уедет в другой город.

B моей школе скоро будет концерт. На концерте я буду читать стихи. Наш класс будет петь одну русскую и одну словацкую песню.

Моя мама сказала, что летом снова поедем в Словакию – в Братиславу. Наконец-то мы снова встретимся! Мы обязательно будем купаться, гулять по городе и ты мне покажешь, что у вас изменилось.

Яснетерпениемждутвоегописьма. Пиши, чтоновогопроизошловтвоейжизни.


Досвидания.                                                                Твояподруга Нина.


Zdroj:http://podarkis.ru/wp-content/uploads/2010/05/spiski.png
Nina píše Jánovi list.


Ahoj Ján!

 

Ďakujem za list – čítala som ho niekoľkokrát.

Chcem Ti napísať, že som začala chodiť do krúžku kreslenia. Maľujeme obrázky a robíme darčeky. Už som vymyslela, aké darčeky urobím všetkým k Novému roku.

V našej triede sa objavilo nové dievča Arina – gymnastka z cirkusu. Všetci sme išli do cirkusu, aby sme ju videli vystupovať. Žiaľ, o mesiac odíde do iného mesta.

V mojej škole bude čoskoro koncert. Na koncerte budem recitovať. Naša trieda bude spievať jednu ruskú a jednu slovenskú pieseň.

Moja mam povedala, že v lete opäť pôjdeme na Slovensko – do Bratislavy. Nakoniec sa znova stretneme! Určite sa budeme kúpať, prechádzať po meste a ukážeš mi, čo sa u Vás zmenilo.

Teším sa na Tvoj list. Napíš, čo nové sa stalo v Tvojom živote.


Do videnia                                                          Tvoja kamarátka Nina.


 

Новые слова и выражения:

 

письмо - list

посещать - navštevovať

несколько разniekoľkokrát

я придумала – vymyslela som

появиласьobjavila sa

гимнастка gymnastka

увидеть её выступать – vidieť ju vystupovať

через месяц – o mesiac

скоро - čoskoro

читать стихиrecitovať

обязательно – určite, iste

гулятьprechádzať sa

я с нетерпением жду netrpezlivo čakám

что у вас изменилосьčo sa u vás zmenilo

до свиданияdo videnia


 

Úlohy:

  1. Haпиши письмо подруге.

 

Použitá literatúra:

  1. Kováčiková, E. a Glendová, V.: Ruský jazyk pre 5. ročník základných škôl, SPN, Bratislava 2002

  2. Kováčiková, E. a kol.: Ruský jazyk pre 5. ročník základnej školy, SPN, Bratislava 1982