"Zdravé sebavedomie je nevyhnutne potrebné k pocitu šťastia."

L.S. Barksdale

 

 

Pokiaľ ho máme, je to poznať už z diaľky. Prezrádza ho naša chôdza, držanie tela, vystupovanie. No a keď prehovoríme, nechtiac o jeho úrovni vypovedáme ešte viac.

 

Pokiaľ sme zdravo sebavedomí, nemáme problém priznať, že niečomu nerozumieme. Zdravé sebavedomie nám pomáha byť za každých okolností sám sebou. Pramení z našej sebaistoty, ktorej veríme bez ohľadu na názory okolia.

 

 

Nízke sebavedomie

 

Nízke sebavedomie sa vyskytuje u veľkého množstva ľudí. Na základe negatívnych presvedčení, ktoré sme nadobudli v minulosti si môžeme vytvárať problémy počas celej dospelosti. Dobrá správa je, v každom okamihu svojho života sa môžeme rozhodnúť, že chceme veci, vlastnosti a podmienky nášho života zmeniť a je výborné začať práve sebavedomým.

 

 

Vysoké sebavedomie

 

Majiteľom vysokého sebavedomia, je zatiaľ nižšie percento ľudí, ale aj to sa mení k lepšiemu. Pravdou je, že sebavedomí ľudia v drvivej väčšine prípadov dosiahnu viac. Podotýkame, že jedno z negatívnych presvedčení o sebavedomí je, že nie je slušné myslieť si o sebe veľa, pretože takmer nikto neobľubuje príliš sebavedomých ľudí. V skutočnosti príliš sebavedomý človek neexistuje. Buď je vysoko sebavedomý, to znamená že pozná hodnotu ktorú má, a to mu umožňuje, aby si vytváral život podľa svojich snov a predstáv, alebo má človek nízke sebavedomie, ktoré niektorí jedinci ukrývajú za masky arogancie, povyšovania, krutosti a neľudského spávania, a preto ich ľudia mylne nazývajú, že sú príliš sebavedomí.

 

Sebavedomie sa tvorí postupne od ranného detstva, nie je vrodené. Dôležitá je výchova a možnosť rozvíjať sa v slobodnom a láskavom prostredí. Na základe frustrácií z detstva získava mladý človek pocity menej cennosti. Ak je tento postoj nadmerne posilňovaný, prechádza do nemenného stavu. Viaže na seba určité telesné prejavy, emócie, chovanie a automatické myšlienky. Tak vzniká komplex menejcennosti. Ten býva aktivovaný spúšťačom, ktorým je väčšinou stresová medziľudská situácia.

 

http://www.childline.org.uk/explore/feelingsemotions/pages/self-esteem.aspx

 

 

V jadre komplexov ležia iracionálne postoje, ktoré ovplyvňujú konanie človeka bez toho, aby si to uvedomoval a robia ho tým nešťastným.

 

Nikdy nesmiem vyzerať hlúpo.

Všetci ma musia vždy mať radi.

Musím byť v živote stále šťastný a v pohode.

Nikdy nemám mať úzkosť alebo napätie. 

Život musí byť fér.

Aby som bol šťastný, musím byť úspešný vo všetkom, s čím sa stretnem.

Ak so mnou niekto nesúhlasí, znamená to, že ma nemá rád.

Nemôžem žiť bez blízkeho človeka.

Moja hodnota závisí na tom, čo si o mne ostatní myslia.

Musím byť stopercentný, bezchybný, dokonalý.

 

 

Na čom môžeme postaviť zdravé sebavedomie?

 

1. Schopnosť byť naozaj tým, kým som