Zhruba pred 10 000 rokmi sa skončil Paleolit a Doba ľadová. Oteplilo sa a ľadovce ustúpili tam, kde sú aj dodnes. Začína sa obdobie mladšej doby kamennej (neolitu). Začínajú sa vyvárať možnosti pre vznik neolitickej revolúcie, domestikácie zvierat a rastlín. Najlepšie podmienky pre pestovanie a chov zvierat boli pri rieke Níl, Indus, Ganga. Ďalej pri rieke Eufrat, Tigris, Chuang- che, Yang-c'-tiang. Pravlasťou obilia je oblasť "Úrodného polmesiaca". Bola to oblasť, medzi Kaspickým a Červeným morom. Ľudia sa postupne naučili siať, orať, obrábať pôdu a zavlažovať polia. Najstaršie zrná pšenice majú približne 18 000 rokov. Človek objavil, že niektoré zvieratá sa dajú chovať v zajatí. Krížením zvierat sa získavali nové druhy. Človek tak zistil, že keď má v zajatí zvieratá, nemusí ich loviť, ale krížiť. Tak ich vlastne mohol mať koľko chcel. Ľudia potupne zdomácnili psy, mačky, ovce.
 V roku 5000 pred Kr. prišli na Slovensko prví roľníci. Zakladali si obydlia uprostred polí. Rýchlo pribúdalo veľké množstvo ľudí. Roľníctvo sa postupne rozšírilo na všetky kontinenty. Prví roľníci na Slovensku museli vyklčovať lesy, drevo spálili a popol porozsýpali po zemi, čo ju zúrodnilo. Roľníci používali zo začiatku kamenné a drevené motyky, rýle a drevený pluh.
 Príbytky si stavali na vyvýšených brehoch potokov. Stavali ich z kameňa, dreva, prútia.V tomto období sa menia pohrebné zvyky, kedy sa strieda kostrové so žiarovým pochovávaním. Do hrobov sa dávali rôzne predmety ako zbrane, keramiku, peniaze, nádoby.  Ľudia v tej dobe verili v záhrobný život. Hroby boli medzi obydliami, lebo ľudia verili, že mŕtvy ich ochránia pred zlom.