Tradične sa za závislosť považovala iba závislosť od alkoholu, prípadne nikotínu. V prípade alkoholu vždy šlo o najdostupnejšiu, cenovo prijateľnú a jedinú tolerovanú drogu. Moderná doba s rozvojom techniky priniesla viac pokušení. Novodobá technika prináša ešte viac úskalí, na ktorých sa môže popáliť človek neuvedomujúci si rozsah danej formy správania. V tejto súvislosti sa spomína práve závislosť na počítačových hrách, hracích automatoch, mobilnom telefóne či iných výdobytkoch techniky.

 

Závislosť (od činnosti) - je stav organizmu, charakterizovaný nutkaním opakovane uskutočňovať nejakú činnosť s cieľom prežiť jej psychotropný účinok. Človek sa stáva závislým preto, že táto činnosť človeka odmeňuje v podobe slasti, ktorú mu poskytuje. Je spojená s neovládateľnou túžbou po opätovnom opakovaní činnosti a s tendenciou zvyšovať intenzitu a čas realizovania tejto činnosti. Pri patologickom hraní nejde teda len o vidinu výhry, či zisku, ale aj o pocit zo samotnej hry.


 

Čo je to patologické hráčstvo

 

Gemblér - náruživý hráč na automatoch. Gemblérstvo – je chorobná hráčska vášeň. Mária Vlčková hovorí o patologickom hráčstve takto: „ . . . nejde o hru ako formu voľnočasovej aktivity alebo o pokúšanie šťastia v lotérii, prípadne v športke, s ktorým sa bežne stretávame v každodennom živote, ale o hazardnú hru. O hru, ktorá je spojená s finančným rizikom a predstavou veľkej výhry. O hru, ktorá ovláda myslenie a konanie jedinca, deštruuje jeho osobnosť a zotročuje ho v plnom zmysle slova.“ Podľa Mirona Zelinu gambling je teda potom činnosť charakteristická chorobným hraním, opojením hrou a najmä závislosťou na hre. Ale nie je to len hra na hracích automatoch, ale hazardná hra vôbec a to:

 

- tipovanie

- hry na počítačoch

- videohry

- surfovanie po internete

- karty atď.


Zdroj: http://doma.nova.cz/clanek/rodina/vas-pribeh-syn-propadl-hracim-automatum.html


 

Ak máme pacienta, ktorý desať-dvanásť hodín denne strávi počítačovými hrami, vieme si predstaviť, koľko z toho dňa mu ostáva pre iné a ako asi vyzerá jeho život. Nehovoriac už o zdravotných dôsledkoch. Pri herných automatoch napríklad môžu vznikať epileptické záchvaty v dôsledku blikajúceho svetla aj u ľudí, ktorí predtým nemali takéto ťažkosti. Dopad závislého správania na výdobytkoch techniky teda môže byť nielen na zdravie psychické, ale aj telesné.

Pri neustálom vystavovaní sa určitým situáciám človek stráca odhad, kde začína a končí realita. Začína žiť v akomsi virtuálnom svete, v ktorom ´netreba´ chodiť do práce, učiť sa, stretávať sa s priateľmi či dodržiavať osobnú hygienu. Je teda viac na okolí "závisláka", aby pochopilo že je zle a hľadalo odbornú pomoc.


 

Dôsledky gamblerov

 

Mentálne zdravotné problémy:

Pocity depresie, zúrivosti, viny, zlosti, osamotenia, izolácie, sklamania, znížený pud sebazáchovy, strata kontroly a samovražedné sklony.


Fyzické zdravotné problémy:

Nespavosť, žalúdočné problémy, bolesti hlavy, bolesti krku a chrbta a ostatné zdravotné príznaky spojené so stresom.


Užívanie iných psychotropných látok:

Tabak, požívanie alkoholu a drog môže narastať spolu s hráčskou závislosťou.


Sociálne problémy:

Ako klamanie, manipulovanie a verbálne a psychické zneužívanie.

 

Finančné problémy:

Narastanie dlhov a účtov po splatnosti, bankrot a iné .


Problémy so zákonom:

Krádeže, falšovanie, podvody a násilie.


Problémy v škole a v práci:

Absencia, znížená produktivita, zmeškané príležitosti.


 

V prvom rade by mala rodina ustrážiť zmenu jeho správania. Pretože je jednoduchšie zachytiť problém na začiatku, kým závislosť nedosahuje obludné rozmery, než keď sa už dostavujú rôzne komplikácie. Napríklad dieťa príde o množstvo peňazí a po uši sa zadĺži či rozpredáva veci z domácnosti. Prvé signály však nemusia byť nápadné, časom ale závislosť mení človeka na kohosi iného. Dieťa, ktoré predtým behalo po vonku, odrazu iba sedí za počítačom, alebo naopak, čoraz častejšie trávi čas mimo domu, pretože chodí niekam do herne a čas strávený pri hre sa obyčajne stále predlžuje. Keď už uprednostňuje hru na počítači pred všetkým ostatným, je najvyšší čas niečo podniknúť.

 

Faktory podmieňujúce vznik patologického hráčstva sa nedajú presne vymedziť. „Ukazuje sa totiž, že vždy ide o celý komplex najrozličnejších faktorov a činiteľov, ktoré sa vzájomne dopĺňajú a podmieňujú a v konečnom dôsledku napomáhajú, ba priamo vedú k vzniku patologického hráčstva.“ Na vznik gamblingu pôsobia rozličné systémy pôsobenia - psychické, fyzické, rodinné a sociálne, napr. problémy v partnerstve, škole, vo vzťahoch rodičov a detí, konkrétny psychický stav jedinca. 

 
Zopakujte si:
1. Hrávaš doma hry na počítači?
2. Hrávaš každý deň?
3. Uprednostňuješ hranie pred priateľmi?
4. Keď hráš , cítiš zdravotné problémy?
5. Keď vyhráš, máš silnú túžbu vrátiť sa k hre?
6. Dochádza pre tvoje hranie ku konfliktom v rodine?

Použitá literatúra:
M. Zelina, M. Zelinová, A. Janovská, J. Varmuža: Ako zmeniť sám seba, OG-Vydavateľstvo Poľana,s.r.o. Bratislava 2007

Zdroje obrazkov:
http://korzar.sme.sk/c/4576818/pri-zavislosti-na-pocitacovych-hrach-ci-hracich-automatoch-ide-o-takzvanu-poruchu-kontroly-impulzov.html#ixzz1Wc0pv0YM