Alkoholizmus

 

Stav, pri ktorom je postihnutý závislý od alkoholu. Závislosť výrazne narušuje telesné a duševné zdravie, poškodzuje rodinné zázemie a spoločenské väzby. Po odobratí alkoholu má závislá osoba abstinenčné príznaky.

 

 

Alkohol

 

Názov pre etylalkohol, etanol. Získava sa kvasením cukru. Má výrazný účinok na centrálnu nervovú sústavu. Je podstatou alkoholických nápojov. Požitie väčšej dávky má za následok opitosť, dlhodobé užívanie vedie k alkoholizmu s mnohými dôsledkami.

 

 

Zdroj:http://www.audiomax.hu/magazin/fiatalkori-alkoholizmus

 

 

 

Alkohol má dlhú históriu

 

Opojný účinok vykvasených plodov poznali mnohé národy už dávno pred našim letopočtom. Umenie výroby piva ovládali Sumeri už pred 5000 rokmi a alkohol tiekol potokmi aj pri stavbe pyramíd. Prvá zmienka o víne na jednom z egyptských papyrusoch pochádza približne z roku 3000 pred našim letopočtom. V 19. storočí, keď sa začala šíriť industrializácia, sa konzumovalo čoraz viac alkoholu. Panstvu totiž záležalo na tom, aby ich poddaní dostávali alkohol pravidelne vo forme naturálií, okrem iného aj preto, že boli po ňom povoľnejší a ovládateľnejší.

 

V USA zakázali alkohol začiatkom minulého storočia. Táto tzv. prohibícia (1919/20 až 1933) viedla k tomu, že prekvital čierny trh a obchodovanie s alkoholom sa dostalo do rúk kriminálnych živlov. Podobne to dnes vyzerá aj na trhu s ilegálnymi drogami.

 


Medzi hlavné fyzické a psychické prejavy tohto typu závislosti radíme:

 

- nadmerné užívanie alkoholu,
- žlté sfarbenie kože a slizníc,
- bolesti brucha,
- červená farba tváre,
- vysoký krvný tlak,
- ochorenia pečene a tráviaceho systému,
- chudnutie,
- abstinenčný syndróm,
- desivé sny,
- poruchy orientácie,
- nespavosť,
- výbušnosť a pod.

 

 

Alkohol, podobne ako ostatné drogy,je pre deti a mladistvých nebezpečnejší ako pre dospelých. I pri občasnom požití sa zvyšuje riziko ochorenia pečene (pečeň nie je schopná odbúravať alkohol v takej miere ako u dospelých) a nervového systému. Čím mladší jedinci pijú alkohol, tým väčšie je riziko neskoršieho prechodu na iné tvrdé drogy. Riziko ohrozenia sa zvyšuje u tých mladých mužov, ktorých otec je závislý na alkohole. Spoločnosť deti a mladistvých pred alkoholom chráni zákonom. Veková hranica pre podávanie alkoholických nápojov je na Slovensku 18 rokov, ale napríklad v USA a Japonsku 21 rokov. Bezpečná denná dávka pre zdravého dospelého človeka na deň je 1/2 l piva alebo 2 dl vína alebo 1/2 dl destilátu.

 

Zdroj:http://www.alkoholik.cz/deti_a_alkohol.htm


 

Náš právny poriadok za alkoholické nápoje považuje liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0.75 objemového percenta alkoholu

 

Podľa toho, ako často a koľko alkoholu ľudia pijú, sa delia na štyri skupiny:

 

Abstinent - človek, ktorý nepije alkohol nikdy

Konzument - pije alkohol príležitostne, pri oslavách, pri nedeľnom obede, ale nevyhnutne ho nepotrebuje

Pijan - pije pravidelne, alkohol potrebuje často, skoro denne, pričom nezvyšuje dávky a snaží sa kontrolovať svoj stav, je ohrozený, ale ešte nie je závislý

Alkoholik - je závislý od alkoholu, svoju túžbu a potrebu piť nemá pod kontrolou. Potrebuje dennú dávku, ak ju nemá má abstinenčné príznaky.

 

 

Odpovedz úprimne:

 

  • Bol si už niekedy opitý? Aký alkohol si ochutnal?

  • Ako na teba pôsobil alkohol?

  • Videl si už opitého človeka? Ľutoval si ho, alebo odsudzoval?

  • Núkal ti niekto alkohol? Kto? A kedy?

  • Mal si niekedy chuť na alkohol? Kedy to bolo?

  • Napíš miesta kde a kedy najčastejšie pijú tvoji spolužiaci?


 

Zamysli sa

 

Keby si mal rodičov, priateľov alebo známych, ktorí pijú alkohol, čo by si im povedal? Mlčal by si?
Použitá literatúra:
Autor: M. Zelina, M. Zelinová, A. Janovská, J. Vermuža: Ako zmeniť sám seba, OG-vydavateľstvo Poľana, spol.s.r.o. Bratislava 2007

www.edusan.sk/dom_lek/dom_lek_zobr.php?id=33

http://www.alkoholizmus.info/deti-a-alkohol.html O H O L


Zdroje obrazkov:
http://www.audiomax.hu/magazin/fiatalkori-alkoholizmus

http://www.alkoholik.cz/deti_a_alkohol.htm