Závislosť môže vzniknúť aj pri rôznych činnostiach, aktivitách (napr. práca = vorkoholizmus, telefonovanie, nakupovanie, hra na výherných automatoch, práca na počítači...). Hovoríme o nich ako o nelátkových závislostiach.

 

Prejavy závislosti:

 

 • Zanechanie záujmových aktivít, činností a venovanie sa len predmetu svojej závislosti

 • Zmena okruhu priateľov, spoločenská izolácia, ústranie, samota, a strata kamarátov, ktorí nie sú rovnako závislí

 • Zmenený program dňa

 • Výkonový zlom v škole, pripisovanie viny za neúspech iným

 • Nezdravý bledý výzor

 • Zanedbávanie vonkajšieho vzhľadu

 • Zmeny povahy, výkyvy nálad

 • Nesústredenosť, nepozornosť v škole, pri rozhovoroch, neschopnosť pozorne počúvať

 • Časté rozprávanie o predmete závislosti


 

Závislosti môžeme rozdeliť podľa predmetu závislosti na dve hlavné skupiny:

 

 • drogové závislosti

 • návykové konanie (závislosti na určitých činnostiach).

 

 

Drogové závislosti sa delia podľa užívaného typu drogy

Návykové konanie môže byť mimoriadne rôznorodé, ako príklad spomedzi mnohých môžeme uviesť nasledujúce závislosti:

 

Zdroj:http://www.jabulela.com/files/media/symptoms-of-dependence.jpg • gambling – neodolateľné nutkanie hrať hry (i počítačové), spojená so snahou vyhrávať

 • kleptománia – neschopnosť odolať nutkaniu kradnúť

 • erotománia

 • workoholizmus

 • internetová závislosť

 • závislosť na televízii

 • konanie v  závislosti na sektách, hnutiach a extrémistických skupinách


 

Jedným z dôvodov, prečo mladí ľudia siahajú po droge je aj to, že nedokážu odolať tlaku rovesníkov či skupiny. Nedokážu povedať nie. Je to ťažké najmä vtedy, ak ide o kamarátov. Svojim odmietnutím totiž človek riskuje, že ho spomedzi seba vylúčia. A tak sa stáva, že sa uchýlia aj k činom, ktoré môžu byť protizákonné a za iných okolností by ich neurobili. Odmietnuť nie je jednoduché, ale dá sa to urobiť, dá sa to aj nacvičiť. Kto vie odmietnuť, je vo výhode, pretože sa môže slobodne rozhodovať.