Vypracovala: Mgr. Ivana Polaková

 

 

 

Pri tvorení množného čísla v nemčine platia tieto základné pravidlá:

  • spoločný člen die

  • existuje päť tried podľa koncoviek množného čísla, prvé tri triedy sa delia na tvary s prehláskou a bez prehlásky

  • poznáme tieto koncovky: -, -e, -er, -(e)n, -s


 

Koncovky a tvary cudzích slov:

das Lexikon - die Lexika, das Visum – die Visa, der Terminus – die Termini, das Konto – die Konten, der Atlas – die Atlanten, der Globus – die Globen, das Mineral – die Mineralien, der/das Keks – die Kekse, der Park – die Parks, der Schal – die Schals, das Risiko – die Risiken, das Thema – die Themen, das Zentrum –die Zentren, die Firma – die Firmen, das Datum – die Daten, das Museum – die Museen, der Virus – die Viren, das Album – die Alben, die Villa – die Villen


V nemčine poznáme tzv. kolísanie alebo dvojtvary pri tvorení množného čísla, ktoré menia význam slov:

die Bank: Bänke (lavice, lavičky)

Banken (banky)

die Mutter: Mütter (matky)

Muttern (matice)

der Star: Stare (škorce)

Stars (hviezdy)

der Strauß: Sträuße (kytice)

Strauße (pštrosy)

der Stock: Stöcke (palice)

Stockwerke (poschodia)

der Block: Blöcke (bloky kameňa)

Blocks (poznámkové bloky)

das Wort: Wörter (slová, slovíčka, aj Sprich-)

Worte (uvítacia reč)