PRONOME „PROPRIO“ – ZÁMENO „PROPRIO“

Zámeno „PROPRIO, PROPRIA, PROPRI, PROPRIE“ môžeme použiť namiesto zámena „SUO, SUA, SUOI, SUE“ ako aj namiesto zámena „LORO“, čiže v 3. osobe jednotného a množného čísla a to vtedy, ak sa podmet zhoduje s predmetom, teda ak sú v tej istej osobe a to 3. osobe.

 

 

Lui arriva con la sua macchina.

 

Lui arriva con la macchina di lui.

Lui arriva con lapropriamacchina.

On príde na svojom (vlastnom) aute.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I genitori fanno sacrifici per i loro figli.


I genitori fanno sacrifici per i figli di loro.

I genitori fanno sacrifici per i proprifigli.

Rodičia sa obetujú pre ich (vlastné) deti.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVLASTŇOVANIE

V taliančine môžeme privlastňovať viacerými spôsobmi:


  1. Predložkou „DI“

  2. Privlastňovacími menami

  3. Privlastňovacími zámenami

 

 

Praktické príklady:

Queste sono le macchine di Marco.

Toto sú Markove autá.

Quste sono le sue macchine.

Toto sú jeho autá.

Queste macchine sono sue.

Tieto autá sú jeho.

 

 

Queste sono macchine di Marco e Lucia.

Toto sú Markove a Luciine autá.

Queste sono le loro macchine.

Toto sú ich autá.

Queste macchine sono di loro. *

Tieto autá sú ich.

 

 

Questi sono i computer di Daniele.

Toto sú Danielove počítače.

Questi sono i suoi computer.

Toto sú jeho počítače.

Questi computer sono suoi.

Tieto počítače sú jeho.

 

 

Questi sono i computer di Daniele e Luca.

Toto sú Danielove a Lukášove počítače.

Questi sono i loro computer.

Toto sú ich počítače.

Questi computer sono di loro. *

Tieto počítače sú ich.

 

*Ak zámeno „LORO“ stojí samostatne, predchádza mu predložka „DI“:
Sono tue queste zie? No, sono di loro.
Sono tuoi questi cani? No, sono di loro.

 

 

 

POUŽITIE ČLENA PRI PRIVLASTŇOVACÍCH PRÍDAVNÝCH MENÁCH

Ak privlastňovacie prídavné meno stojí pred podstatným menom, ktoré vyjadruje blízky príbuzenský vzťah a je v základnom tvare, tak určitý a neurčitý člen sa vynecháva.

 

Podstatné mená vyjadrujúce blízky príbuzenský vzťah: