Situaciones

  • cada (každý; každá, každé) je nemenné, má rovnaký tvar pre mužský a ženský rod, ale v množnom čísle sa nepoužíva.


Ejemplos:


cada hombre

každý muž

 

cada mujer

každá žena


cada niño

každé dieťa


cada uno de nosotros

každý jeden z nás

 

  • samostatne todo (všetko), todos (všetci), todas (všetky).


Ejemplos:.


Es todo.

To je všetko.


Todos son mis amigos.

Všetci sú moji priatelia.


Todas son muy buenas chicas.

Všetky sú veľmi dobré dievčatá.


 

  • za todo, -a, -os, -as stojí určitý člen v singulári, alebo v pluráli.

 

  • používa sa väzba todo el, toda la + podstatné meno (celý, celá).


Ejemplos:


Todo el día esquiamos.

Celý deň lyžujeme.


Toda nuestra ciudad es muy bonita.

Celé naše mesto je veľmi pekné.


Toda la semana sólo estudio.

Celý týždeň iba študujem

 

  • todos los, todas las + podstatné meno v množnom čísle (všetci, každý).


Ejemplos:


Todos los días practico deportes.

Každý deň športujem.


Todas las noches leo muchos libros.

Každý večer čítam veľa kníh.


Tengo que pagar todas las cuentas.

Musím zaplatiť všetky účty.

 Zopakujte si:
1. Doplň do viet vhodné zámeno.
a) ...... la ciudad es preciosa.
b) ...... región tiene sus tradiciones.
c) En mi familia ...... somos morenos.
d) ...... los chicos de la clase son guapos.
e) Necesitamos ...... estas revistas.

2. Preložte.
celé toto námestie, celá naša škola, celý čas, všetci žiaci našej školy, všetky tvoje otázky,
celá naša ulica, každý človek, celý náš dom, všetci ľudia, všetky historické pamiatky mesta

Použitá literatúra:
Jana Lenghardtová: Španielšina 1
K. Brožová, C. Ferrer Peñaranda: Aventura 1