Správne doplň chýbajúce i/í, y/ý

 

T***í***to  chlapc***i***  sú naozaj  čudn***í***.   Stoja pred naš***í***m  domom, ktor***ý*** je modr***ý***.  Je tak***ý***  star***ý***, že bol postaven***ý***  hádam ešte pred naš***í***m letopočtom. Zrazu chlapcov v***y***rušil ak***ý***s***i***  hluk. Boli v***y***plašen***í***  naš***i***mi rodičmi, ktor***í*** sa vracali z práce domov. Smiali sme sa im, ak***í*** sú smiešn***i***. Prišlo m***i***  ich ľúto, ak***í*** sú bojazliv***í***. Za naš***i***mi nápadníkmi sa len tak zaprášilo. Ich b***i***c***y***kle ostali stáť na ulic***i*** opustené. Sam***i***  si to zav***i***nili, mali prejav***i***ť viac odvah***y***. In***í***  b***y*** možno neutiekli. Moje kamarátk***y*** si  m***y***slia to isté. On***y*** ma vžd***y***  dokážu pochop***i***ť. Tak***ý***m  kamarátkam môžem  ver***i***ť. Niektor***ý***m z nich dokážem povedať všetk***y*** svoje tajomstvá, ktor***ý***ch je naozaj veľa. Porozprávame sa o všetkom, v triede sme často sam***ý*** smiech.