Zámená, rovnako ako v slovenčine, sú slová so všeobecným významom. Nepomenúvajú javy priamo, ale iba na ne poukazujú.Podľa vecného významu ich rozdeľujeme na sedem druhov:


  • osobné napr. du, wir

  • zvratné napr. mich

  • privlastňovacie napr. dein, sein

  • ukazovacie napr. dieser

  • opytovacie napr. was

  • vzťažné napr. welcher

  • neurčité a záporné napr. jemand


 

Osobné zámená

 

 

 

 

 


Jednotné číslo

Množné číslo

1.osoba

ich – ja

wir – my

2.osoba

du – ty

ihr – vy

3.osoba

er, sie, es – on, ona, ono

Sie, sie – Vy, oni, onySkloňovanie osobných zámen

 

 

 

 

 

 

1.pád

2.pád

3.pád

4.pád

ich

meiner

mir

mich

du

deiner

dir

dich

er

seiner

ihm

ihn

Sie

ihrer

ihr

sie

es

seiner

ihm

es

wir

unser

uns

uns

ihr

euer

euch

euch

sie

ihrer

ihnen

sie

Sie

Ihrer

Ihnen

SieZvratné zámená

 

 

Zvratné zámena sú úzko prepojené s osobnými zámenami. V nemčine existuje v podstate len jedno zvratné zámeno sich. Všetky ostatné sú nahradené osobnými zámenami.


 

 

ich ziehe mich an – obliekam
SAdu ziehst dich an – obliekaš

er/sie/es zieht sich an – oblieka

wir ziehen uns an – obliekame

Ihr zieht euch an – obliekate

sie ziehen sich an – obliekajú


 

Privlastňovacie zámená

 

 

Sú to zámená mein, dein, sein, ihr, unser, euer, ihr, Ihr (môj, tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, Váš). V jednotnom čísle sa skloňujú ako neurčitý člen a množnom ako určitý. Jeho konečný tvar závisí od podstatného mena, ktoré stojí pred zámenom.