Podľa povestí založil Rím Romulus, prvý zo siedmich kráľov, 21.dubna 753 pred Kr. na rieke Tibere. Legenda ďalej rozpráva o dvojčatách Romulovi a Remove, ktorí boli splodení za zvláštnych okolností a po svojom narodení boli vysadení na brehu rieky. Zachránila je vlčica, ktorá ich vychovala. Romulus sa potom usadil na Palatinu, jednom zo siedmich rímskych pahorkov, kde založil a opevnil mesto.

Mesto Rím vzniklo po spojení rodov Latinov a Sabine v spoločnom sídlisku. Rimania osídlili štyri z pahorkov. Ich kultúru spočiatku silno ovplyvňovali Etruskovia. Názov mesta Rím a jeho legendárneho zakladateľa Romula pochádza od mena vznešeného etruského rodu Ruma (Roma). Na sever od novo založeného mesta začínalo už územie Etruskov, ktorí sem prišli okolo r. 900 pred Kr. snáď z Malej Ázie. Južné Taliansko a Sicília boli pod kultúrnym a hospodárskym vplyvom Grékov a Kartága.

Etruskovia sídlili v strednej Taliansku medzi Tibera a Arne severne od Ríma. Základom ich hospodárstva bolo technicky vyspelé poľnohospodárstvo. Pre zvýšenie poľnohospodárskych výnosov vysušovali Etruskovia močiare, mýtili lesy a narovnávali toky riek. Veľký význam mala remeslá, predovšetkým kovolijectví a šperkárstve (zlatníctvo).

Obdobie kultúrneho rozkvetu Etruskov spadá do 7.-4. storočia pred Kr. Etruské umenie a kultúru poznáme predovšetkým z bohato vybavených hrobov. Etruské hrobky zdobili v čase rozkvetu maľby so scénami slávností i každodenného života. Od 5. storočia pred Kr. začínajú prevládať temné obrazy démonov podsvetia a násilnej smrti. Etruskovia rozvinuli v náboženstve špeciálne rituály veštby podľa krivky letu vtákov, dráhy blesku a tvaru pečene obetných zvierat. O ich rodinnom živote vieme veľmi málo. Zdá sa, že etruská žena mala dosť vysoké sociálne postavenie. Poznaniu skutočného stavu etruskej kultúry sťažuje skutočnosť, že sa zatiaľ nepodarilo rozlúštiť etruské písmo.

V priebehu svojho historického vývoja Etruskovia nevytvorili nikdy jednotný štát, ale len rad jednotlivých mestských štátov. Svoje výsadné postavenie v strednej Taliansku stratili Etruskovia už okolo r. 509, keď prišli o Řím.Obranu etruských územie sťaženiu ťažkopádna organizácia štátu Etruskov bez pevných spojeneckých zväzkov a bez jednotného vojská. Etruskovia boli neskôr porazení aj na mori od Grékov a stratili vplyv v južnom Taliansku. Etruská mesta sa jedno po druhom dostávali do područia Ríma.

Po presídlení časti Keltov do severného Talianska Etruskovia dostali do dvojitého zovretia. Keltské kmene sa začali usadzovať v severnom Taliansku okolo r. 400 pred Kr. Kelti dobyli niektoré etruská mestá a vyhnali ich obyvateľov. Pod tlakom niektorých keltských kmeňov sa s nimi Etruskovia spojili proti Rímu, utrpeli však r. 283 pred Kr. rozhodujúcu porážku a museli uzavrieť s Rímom mier.