Zlomenina vzniká pôsobením sily, ktorá je väčšia ako je pevnosť zaťaženej kosti. Zlomením kosti sa poruší celistvosť kosti.

 

Sily, ktoré spôsobia zlomenie kosti môžeme rozdeliť na priame a nepriame. Pri pôsobení priamej sily zlomenina vzniká na mieste, kde sila pôsobí (napr. pri náraze vozidla do chodca, pri kopnutí,...). Inokedy zlomenina vznikne v určitej vzdialenosti od miesta pôsobiacej sily, napr. pri páde z bicykla vystrie cyklista ruku v snahe stlmiť pád, zaťažujúca sila vznikajúca pri dopade na zem sa hornou končatinou prenáša na rameno, čo môže spôsobiť zlomeninu kľúčnej kosti – vtedy hovoríme, že zlomenina vznikla nepriamou silou.

 

Zlomeniny sú vo všeobecnosti veľmi bolestivé zranenia, čo môže mať za následok šok postihnutého pri zlomeninách dlhých kostí na dolných končatinách alebo pri zlomeninách panvy.

 

V mieste zlomu kosti môže dôjsť k poškodeniu ciev, nervov, priľahlých orgánov – preto treba zlomeninu správne ošetriť aj znehybniť (každý nesprávny pohyb môže spôsobiť poškodenia).

 

 

Opuch pri zlomenine vzniká v dôsledku vnútorného krvácania do okolitých tkanív.

 


 

Zlomeniny končatín


Zlomeniny končatín môžu byť

 

 • jednoduché

 • otvorené, komplikované


 

 

Jednoduché zlomeniny

 

Príznaky:

 

 • znížená pohyblivosť poranenej končatiny

 • neprirodzený tvar

 • bolesť pri zatlačení postihnutého miesta

 • výron krvi

 • končatina môže byť pohyblivá nezvyčajným smerom


 

Prvá pomoc:

 

 •  ak je končatina ohnutá vo veľkom uhle, opatrne ju narovnáme

 •  znehybniť zlomené miesto - pripevnením k dlahe, ak nemáme k dispozícií, možno použiť napríklad lyžiarske palice, dlhšie kusy dreva: dlahu (alebo improvizovanú dlahu) priviažeme v oblasti dvoch najbližších kĺbov nad i pod zlomeninou, pričom dlaha musí dostatočne presahovať oba susedné kĺby. Ak nie je iná možnosť, postihnutú dolnú končatinu fixujeme o zdravú končatinu. V prípade zlomenia ruky túto fixujeme k hrudníku (končatina je ohnutá v lakti v uhle 90⁰)

 •  zmiernenie bolesti – pod postihnutú končatinu položíme mäkký predmet, aby bola vyššie ako telo

 •  ochrana pred chladom – postihnutého chránime pred chladom (prikrytím dekou a pod.)

   


 

Otvorené zlomeniny

 

Príznaky:

 

 • otvorená rana vedľa zlomeniny (vzniknutá buď mechanickým zranením alebo zlomenou kosťou zvnútra)

 •  zlomenina stehennej kosti – okrem všeobecných príznakov pre zlomeniny i skrátenie dolnej končatiny

   

   

Prvá pomoc:

 

 •  na otvorenú ranu priložíme sterilný obväz

 •  ďalej postupujeme ako v prípade „jednoduchej“ zlomeniny, ak z otvorenej rany vyčnieva úlomok kosti – sterilne ho prikryjeme

 •  stehennú kosť fixujeme cez vysoký klin, postihnutú dolnú končatinu je dobré priviazať o zdravú končatinu a postihnutého prepravujeme poležiačky.

   


 

Zdroj: http://www.hunter-ed.com/az/course/ch8_first_aid.htm

Zdroj: http://www.hunter-ed.com/az/course/ch8_first_aid.htm

Obr. 1a,b: a) Nesprávne b) správne fixovanie zlomeniny na hornej končatine


 


Zdroj: http://sites.google.com/site/catalaocml/home/survive/firsts-aids

Zdroj: http://sites.google.com/site/catalaocml/home/survive/firsts-aids

Obr. 2.: Otvorená zlomenina stehennej kosti, zastavenie krvácaniaZdroj: http://www2.aofoundation.org/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hng7BARydDRwML1yBXAyMvYz8zEwNPQwN3A_2CbEdFAEfu4iM!/?showPage=redfix&bone=Femur&segment=Proximal&basicTechnique=Proximal%20femur%20fracture%20management%20with%20minimal%20resources

Obr. 3: Fixovanie pri zlomenine stehennej kosti 

Zlomeniny chrbtice

 

Príznaky:

 

 • Neurčitá bolesť na tlak

 • Bodavá bolesť pri poklopaní na hlavu (vyvolanie tlaku v smere chrbtice): Bolesť postihnutý cíti v mieste zlomeného stavca; zlomenina stavca môže byť:

  • Ľahké podlomenie

  • Zlomenina, pri ktorej je poškodená miecha – príznakom v tomto prípade je ochrnutie alebo necitlivosť niektorej časti tela, najmä nôh

Prvá pomoc:

 

 •  postihnutého nenarovnávame a aj pri podozrení na zlomeninu stavca postihnutého položíme opatrne na chrbát – na dosku alebo napr. lyže; zraneného pevne pripevníme

 •  ak nemáme dosku, lyže a pod., ale len nosidlá, postihnutého prepravujeme veľmi opatrne na bruchu (opatrná manipulácia kvôli tomu, aby v oblasti zlomeniny chrbtice nenastali posuny, v dôsledku ktorých by sa mohla porušiť miecha)

 •  rýchlo a opatrne prepravíme zraneného do nemocnice

 •  v prípade ochrnutia nepodávať žiadne tekutiny, nakoľko v tomto prípade nemusí byť možné vyprázdnenie močového mechúra

   

 

 

Zlomeniny rebier

 

Príznaky:

 

 • bolesti pri dýchaní, smiechu, kýchaní, zakašľaní

 • bolesť pri tlaku na rebrá alebo pri mohutnejšom ohybe

 • bolesť pri námahe rúk


 

Prvá pomoc

 

 •  v okamihu úplného vydýchnutia napneme široké náplasti, alebo umiestnime pevný obväz – cez celú šírku hrudníka

 •  ak sa objaví na hrudníku mäkká opuchlina, alebo ak postihnutý vykašliava krv, je to znak, že sú poranené i pľúca – v tomto prípade čo najrýchlejšie postihnutého prepravíme k lekárovi

 •  postihnutého prepravujeme v polosede 

Zlomeniny kľúčnej kosti


Príznaky:

 

 • kľúčna kosť na hmat ohnutá

 • rameno je bližšie ku krku ako na zdravej strane

   

 

Prvá pomoc:

 

 •  znehybníme postihnutú hornú končatinu – uviazaním šatky cez rameno a záves predlaktia pomocou trojrohej šatky

   


 

Zlomeniny spodiny a klemby lebečnej


Príznaky:

 

 • krvácanie z uší, nosa, z úst, pod očami

 • krvné podliatiny

 • opuch

 • bolestivosť na pohmat

 • krvný výron pod kožou

   

 

Prvá pomoc:

 

 •   v prípade, ak je na lebke prerazená pokožka, na ranu priložíme sterilný obväz

 • nakoľko je zlomenina lebky veľmi vážna a zvyčajne je spojená s ťažkým otrasom mozgu, prípadne i pomliaždením mozgu, je dôležitý rýchly prevoz do nemocnice.


 

 

Okrem „klasických zlomenín“ sa môžeme stretnúť s vykĺbeninami.


 

Príznaky:

 

 • neprirodzená poloha končatiny

 • znížená pohyblivosť postihnutej končatiny

 • pružný odbor pri snahe dostať končatinu do prirodzenej polohy

 • výron do postihnutého kĺbu

 • bolestivosť

   

 

Prvá pomoc:

 •  nesnažíme sa končatinu vrátiť do pôvodnej polohy

 •  postihnutú končatinu fixujeme – ako pri zlomenine

 •  dopravíme do nemocniceZopakujte si:
1.Ako by si postupoval, ak niekto v tvojom okolí utrpí otvorenú zlomeninu predlaktia?
2.Ak si tvoj blízky poraní chrbticu, pričom vykazuje známky ochrnutia, koľko tekutín môže vypiť? Svoju odpoveď zdôvodni!

Použitá literatúra:
http://www.zachranarizilina.wbl.sk/Prva-pomoc.html
http://www.dovera.sk/sp/prevencia/urazy/prva-pomoc/dychanie-z-ust-do-ust/
http://www.zachranari.sk
vlastné poznámky
www.statpedu.sk

Zdroje obrazkov:
http://www.hunter-ed.com/az/course/ch8_first_aid.htm
http://sites.google.com/site/catalaocml/home/survive/firsts-aids
http://www2.aofoundation.org/wps/portal/!ut/p/c0/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hng7BARydDRwML1yBXAyMvYz8zEwNPQwN3A_2CbEdFAEfu4iM!/?showPage=redfix&bone=Femur&segment=Proximal&basicTechnique=Proximal%20femur%20fracture%20management%20with%20minimal%20resources