Číslovky sú v slovenčine osobitným slovným druhom, no v taliančine patria medzi určujúce prídavné mená ako AGGETTIVI NUMERALI, lebo rovnako ako prídavné mená bližšie určujú podstatné meno. Číslovky sa rozdeľujú do šiestich skupín:


  • Základné (cardinali)

  • Radové (ordinali)

  • Podielové (distributivi)

  • Násobné (moltiplicativi)

  • Zlomkové (frazionari)

  • Kolektívne (colettivi)


 

Základné číslovky (numeri cardinali) vyjadrujú presný počet a píšu sa arabskými číslicami:

1

Uno

2

Due

3

Tre

4

Quattro

5

Cinque

6

Sei

7

Sette

8

Otto

9

Nove

10

Dieci

11

Undici

12

Dodici

13

Tredici

14

Quattordici

15

Quindici

16

Seidici

17

Diciasette

18

Diciotto

19

Diciannove

20

Venti

21

Ventuno

22

Ventidue

23

Ventitre

24

Ventiquattro

25

Venticinque

26

Ventisei

27

Ventisette

28

Ventotto

29

Ventinove

30

Trenta

31

Trentuno

32

Trentadue

40

Quaranta

50

Cinquanta

60

Sessanta

70

Settanta

80

Ottanta

90

Novanta

100

Cento

101

Centouno

102

Centodue

110

Centodieci

200

Duecento

400

Quattrocento

1000

Mille

1100

Millecento

2000

Duemila

3000

Tremila

10 000

Diecimila

100 000

Centomila

1 000 000

Un milione

2 000 000

Due milioni

1 000 000 000

Un miliardo

2 000 000 000

Due miliardi


 

Základné číslovky sa nemenia v čísle:


Tre donnetri ženy

tre uomini traja chlapi

quattro studentesseštyri študentky

quattro studenti štyria študenti


 

- výnimkou je len číslovka UNO:

 

uno studente

un tavolo

una studentessa

un’amica

un amicoZákladné číslovky s číslovkou UNO tvoria skrátený tvar v spojení s podstatnými menami:


Ventun giorni dvadsaťjeden dní

Trentun ragazzi – tridsaťjeden chlapcov


 

Číslovka mille má množné číslo mila:


mille metri tisíc metrov

tremila litri – tritisíc litrov


 

Čislovky 1 000 000 / un milione a vyššie (teda napr. aj un miliardo / miliardi) sa stávajú podstatnými menami, preto za nimi nasleduje predložka DI.