Vypracoval: Ing. Juraj Palásthy

 

  

 

1.      Bezpečnostné programy

 

Ako prvé by som do základnej výbavy počítača zaradil antivírové programy. Dnes sa na svete vyskytuje veľké množstvo antivírových programov, či už komerčného charakteru, alebo voľne dostupných. Medzi voľne dostupné patria:

 

a.       Avast - avast! Free Antivirus je najnovšou verziou obľúbeného antivírového programu, ktorý je pre domáce a nekomerčné využitie celkom zadarmo. Jedná sa o priameho nástupcu aplikácie avast! Home Edition. Program je vybavený celkom novým užívateľským rozhraním a tak isto novým logom.

 

 

Hlavné vlastnosti programu:

 

·         Antivirus a anti-spyware                 

·         Intelligent Scanner           

·         tichý/hrací mód                                                        

·         Behavior Shield                                                       

·         ochrana proti rootkitom v reálnom čase

·         pravidelné aktualizácie databáz

·         webový štít

·         IM a P2P štít

·         a mnoho ďalších vylepšených a rozšírených vlastností

 

 

 

b.      AVG – pre domáce použitie je zadarmo.

 

Hlavné vlastnosti programu:

 

·         licencia zadarmo pre nekomerčné a domáce použitíe

·         jednoduchá inštalácia a použitíe

·         antivírová ochrana pre súbory a poštu (priama podpora pre najpoužívanejšich poštových klientov, vrátane MS Outlook, The bat! a ďalšie SMTP/POP3 klientov)

·         podpora pre Windows a Linux

·         pravidelné a automatické databázové a programové aktualizácie

·         účinný rezidentný štít poskytujúci maximálnu ochranu

·         a mnoho ďalších vlastností  

 

 

 

c.       Avira a mnohé iné.

 

Čo sa týka antivírových programov neodporúča sa mať nainštalované a súčasne spustené dva a viac antivírových programov. Preto sa treba dopredu rozhodnúť, ktorý antivírus budeme používať a nainštalovať len ten.

 

 

 


2.      Internetové prehliadače a poštoví klienti

 

Je ich viacero. Internet Explorer sa inštaluje spolu s operačným systémom.  Jedná sa o produkt spoločnosti Microsoft. Tento internetový prehliadač má značné problémy s bezpečnosťou počítača.

 

 

Preto si ho veľké množstvo užívateľov nahrádza inými prehliadačmi, ktoré sú podstatne bezpečnejšie ako IE. Ide o prehliadače:

 

-          Mozila Firefox

-          Opera

-          Google chrome

 

Všetky tieto internetové prehliadače poskytujú užívateľom vysoký bezpečnostný štandard. Ak aj máte v počítači viac prehliadačov, nepobijú sa. Treba si však jeden z nich vybrať a nastaviť ho ako predvolený. Potom ak kliknete na akýkoľvek link, automaticky sa Vám spustí predvolený prehliadač.

 

Veľmi dôležitou a rozšírenou funkciou používanou v súčasnosti je elektronická pošta. Jednym z najobľúbenejších a najrozšírenejších poštových klientov je Mozila ThunderBird.

 

 

Thunderbird prináša celý rad noviniek a vylepšení:

 

 • otváranie e-mailov v záložkách

 • pokročilé filtrovanie správ

 • prehľadnejšie užívateľské rozhranie

 • nový správca doplnkov (rozšírení)

 • jednoduchšie vytváranie nového účtu

 • zoskupovanie zložiek

 • optimalizácia rýchlosti a stability

 • a mnoho ďalších vylepšujúcich funkcií

 

 

 

 

3.      Súboroví manažéri

 

Sú to programy, ktoré nám uľahčujú prácu s nosičmi údajov, adresármi a súbormi.

 

 

Umožňujú nám:

 

-          Pracovať s nosičmi údajov

-          Zakladať a rušiť adresáre (zložky)

-          Kopírovať, premenovať, editovať a mazať súbory.

 

 

Medzi najrozšírenejších súborových manažérov patrí:

 

Total Commander

 

tento súborový manažér bol popísaný v predchádzajúcich učivách. Je možné si ho stiahnuť z niektorého servera. Jeho autor ho neprestajne vylepšuje a tak môžeme tento program považovať po antivírových programoch za jeden z najčastejšie aktualizovaných. Práca so súbormi v súborovom manažéri je oveľa lepšia ako v operačnom systéme.

 

 

-  Volkov Commnader

 

Každý užívateľ počítača, ktorý bol v ére MS DOS-u navyknutý používať Norton Commander, nemal a nemá s týmto súborovým manažérom žiadny problém. Sú takmer rovnaké.

 

 

-  Altap Salamander predtým nazývaný Servant Salamander

 

Pracovná obrazovka je takmer totožná s predchádzajúcimi dvomi. Aj používanie tých najbežnejších funkcií sa robí pomocou rovnakých  kláves a klávesových skratiek. Ten kto ovláda ktorýkoľvek z vyššie spomínaných súborových manažérov, nemá problém plynule prejsť na používanie Altap Salamandra.

 

 

 

 

4.      Kompresné programy

 

Neoddeliteľnou výbavou každého počítača sú kompresné programy, ktoré nám dokážu ušetriť obrovské miesto na disku. Medzi najpoužívanejšie patria:

 

- Winzip

 

Tento program dokáže pracovať s veľkým množstvom archívov, je ľahko pochopiteľný a jeho funkcie sa sústavne vylepšujú a rozširujú.

 

 

WinRAR

 

Údaje zabalí do archívu s čo najmenšou možnou veľkosťou v čo najkratšom čase. Ďalšou výhodou programu  WinRAR je intuitívne, graficky príjemné  prostredíe, ktoré v spojení s národnou lokalizácíou umožní naplno využiť jeho funkcie aj bežnému užívateľovi.

 

 

Základné funkcie programu WinRAR:

 

 • možnosť zvoliť mieru kompresie (čím je vyššia tým dlhší čas je nutný na vytvorenie archívu)

 • ľahká tvorba samorozbaľovacieho archívu (pre rozbalenie ho stačí spustiť)

 • ochrana údajov použitím jednej z vysoko bezpečných šifier

 • možná je aj  archivácia prostredníctvom príkazového riadku

 • podpora viacprocesorových systémov

 • rozdeľovanie archívu do ľubovoľného počtu častí

 • kontrolný súčet pre vydolovanie údajov  v prípade poruchy média

 • možnosť digitálne podpísať balíček pre ľahkú identifikáciu jeho autora

 • grafické skiny dostupné zo stránok výrobcu

 

 

-  7Zip

 

7-Zip je voľne šíriteľný  komprimačný program s vlastným formátom 7z, ktorý je vo väčšine prípadov účinnejší ako formát RAR či ACE. 7-Zip vytvára archívy plne kompatibilné s ostatnými ZIP utilitami.

 

 

Hlavné vlastnosti 7-Zipu sú:

 

 • Vysoký kompresný pomer s novým 7z formátom využívajúci metodu LZMA

 • 7-Zip je voľne šíriteľný software pod GNU LGPL

 • Fformát 7z je o 30 - 70% lepší než formát ZIP

 • Do formátu ZIP a  GZIP komprimuje 7-Zip o 2 - 10% lepšie ako PKZip či WinZip

 • Vytvára samorozbaľovacie archívy pre 7z formát

 • Integruje sa s  Windows Shell

 • Vyspelá verzia programu ovládaná z príkazového riadku

 • Plug-In pre FAR Manager

 

 

Podpora formátov:

 

 • Kompresia / dekompresia: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR

 • Dekompresia: RAR, CAB, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM a DEP, ISO, SWM, TBZ2, WIM

 

 

 

 

5.      Multimediálne  prehrávače

 

-  Windows Media Player

 

je jedným z najznámejších a najpoužívanejších programov pre prehrávanie hudby, filmov, počúvania internetových rádií a na prácu s multimédiami. Windows Media Player 11 podporuje Real Audio, Real Video, MPEG 1, MPEG 2, MPEG 3 (MP3), WAV, AVI, MIDI, MOV, VOD, AU, audio CD, DVD, Quicktime a konečne vlastné Windows Media formáty (predtým NetShow). Pokiaľ pre niektorý formát nemáte kodek, program Windows Media Player 11 sa  ho pokúsi  stiahnuť z Internetu.

 

 

Kodek (slovo zložené z počiatočných slabík slov „kodér a dekodér“, respektíve kompresia a dekompresia; prevzaté z anglického codec analogického pôvodu) je zariadenie alebo počítačový program, ktorý dokáže transformovať dátový tok (stream) alebo signál. Kodeky ukladajú údaje  do zakódovanej formy (väčšinou za účelom prenosu, uchovávania alebo šifrovania), ale častejšie sa používajú naopak pre obnovenie presne alebo približne pôvodnej formy údajov vhodnej pre zobrazovanie, poprípade inú manipuláciu. Kodeky sú základnou súčasťou softwaru pre editáciu (strih) multimediálnych súborov (hudba, filmy) a často sa používajú pre videosekvencie a distribúciu multimediálnych dat v sieťach (streamování).

 

 

-  Media player classic

 

Media Player Classic Home Cinema je nenáročný multimediálny prehrávač, ktorý si poradí s väčšinou najpoužívanejších multimediálnych audio a video formátov. MPC Home Cinema dokáže prehrávať aj klasické DVD, Blu-ray disky a taktiež formáty RealMedia a Quick Time. Media Player Classic vychádza zo staršej verzie klasického Windows Media Playeru. Program nie je  nutné inštalovať.

 

 

-  Winamp

 

Program Winamp umožňuje prehrávanie najrôznejších formátov a od verzie 5 aj  prehrávanie filmov a videí.

 

 

Funkcie programu Winamp 5

 

Oproti predchádzajúcim verziám obsahuje aktuálna verzia niekoľko ďalších vylepšení a nových funkcií ako napríklad:

 

 • vypaľovanie CD priamo z prehrávača

 • prevody CD do formátov MP3, WMA a AAC

 • počúvanie internetových rádií

 • sledovanie internetových televízií

 • podpora vreckových prehrávačov iPod

 • podpora klasických i moderných skinov

 • podpora Unicode názvov súborov a piesní

 • možnosti vytvárania vlastných playlistov

 • možnosti individuálnych nastavení pre jednotlivých užívateľov os Windows na jednom počítači

 • tradičnou súčasťou Winampu je grafický equalizér

 • pamätanie užívateľských nastavení

 

 

Podporované audio a video formáty:

 

MIDI, MOD, MP1, MP2, MP3, AAC, M4A, Ogg Vorbis, ult, amf, m3u, okt, VLB, APL, FLAC, WAV, WMA, Chiptunes, AVI, MPEG, NVS, CDA, mtm, s3z, xm, far a ďalšie.

 

 

 

 

6.      Grafické editory a programy na prácu s fotografiami

 

-  XnView

 

je program určený na prezeranie a konverziu grafických súborov. XnView si poradí s viac ako 400 grafickými formátmi (napr. PNG, JPEG, Targa, Alias, Softimage, Tdi, Gif, Rgb, Photo CD, Photoshop aj.) a dokáže uložiť obrázok či fotografiu v 50 formátoch.

 

 

-  Gimp (GNU Manipulation Program)

 

je grafický editor slúžiaci na tvorbu a úpravu bitmapových obrázkov. Program, ako vyplýva už z jeho názvu, je k dispozícii zdarma pod licenciou GPL. Jeho známejším komerčným protipólom je Adobe Photoshop. GIMP je vhodné používať najmä pre úpravu fotografií a tvorbu webovej grafiky.

 

 

- Irfanview

 

Veľmi pekne urobený programček na prácu s grafikou, ktorý obsahuje všetky funkcie potrebné pre správu obrázkových súborov. Podporuje neuveriteľné množstvo grafických formátov, zvukových súborov, prehrávanie CD a k ostatným možno stiahnuť pluginy.

 

 

 

 

7.      Programy na spracovanie textov

 

- Open Office

 

OpenOffice.org je bezplatná alternatíva ku MS Office, a tak obsahuje aj podobné súčasti. Je to balík kancelárskych aplikácií pre písanie textových dokumentov, výpočty v  tabuľkách, tvorbu prezentácií, kreslenie obrázkov a prácu s databázami. OpenOffice.org je jeden z najúspešnejších open source programov, bol lokalizovaný do viac než stovky národných jazykov. Je vyhľadávaný aj pre svoju nezávislosť na operačnom systéme, funguje pod Windows, Linuxom, Mac OS X a mnohými ďalšími systémami. Navyše umožňuje ukladať súbory nielen vo formáte OpenDocument, ale aj vo formátoch používaných v MS Office. Dokumenty možno taktiež jednoducho  exportovať do PDF alebo webových stránok.

 

 

OpenOffice.org obsahuje:

 

·         Textový procesor Writer – ten plní úlohu textového procesoru. Môžete ho použiť pre vytváranie jednoduchého textu až po text doplnený grafikou, obrázkami. Samozrejmosťou je aj kontrola preklepov v mnohých jazykoch, vkladanie tabuliek a iné. Pre ukladanie sa používa štandardný formát OpenDocument, konkrétne teda ODT ? Open Document Text. Ukladať  môžeme text aj  v iných formátoch ako RTF, DOC, HTML.

 

·         Tabuľkový kalkulátor Calc -  ide o vyspelý tabuľkový kalkulátor, ktorý je alternatívou ku programu MS Excel. Dá sa teda využiť od tvorby jednoduchých tabuliek až po sústavy prepojených údajov so vzorcami a funkciami. Môžete vytvárať grafy a mnoho ďalších vecí.

 

·         Prezentácia Impress - plní funkciu prezentačného nástroja podobného Powerpointu v MS Office. Rýchle s ním vytvoríte jednoduché aj zložité prezentácie, na výber máte veľké množstvo šablón, animácií a prechodových efektov.

 

·         Vektorový editor Draw - je určený pre prácu s vektorovou grafikou, nie pre prácu s  bitmapovou grafikou (spracovanie fotografií a pod..). Draw podporuje prácu vo vrstvách, môžeme do neho vkladať obrázky, tabuľky, grafy, vzorce a ďalšie objekty z programov OpenOffice.org.

 

·         Math - slúži na  vytváranie zložitých vzorcov a môžeme ho použiť buď samostatne alebo integrovane vo všetkých komponentoch OpenOffice.org.  

 

 

 

-  Adobe Acrobat Rerader

 

Aplikácia Adobe Reader (predtým Acrobat Reader) je dnes základnou súčasťou každého počítača, najmä vďaka masovému rozšíreniu špeciálneho formátu elektronických dokumentov PDF (Portable Document Formát). Voľne dostupná verzia Adobe Readru umožňuje tieto súbory len prezerať

 

 

 

8. Komunikačné programy a mnohé iné.

 

- Skype

 

Skype je software umožňujúci posielanie správ a súborov. Jeho hlavnou funkciou ale je  telefonovanie. Telefonovanie medzi užívateľmi Skype je zadarmo. Obľúbenosť programu Skype v Slovenskej Republike neustále rastie a to hlavne preto, že je  nenáročný. Stačí ho len nainštalovať, mať solídne pripojenie, mikrofón, reproduktory, treba  si zvoliť prezývku  a telefonovať. Stiahnutie  a užívanie programu je navyše úplne zadarmo.

 

 

Hlavné funkcie a vlastnosti:

 

 • Pridávanie kontaktov užívateľov programu Skype a ľudí, ktorým voláte cez SkypeOut

 • Import kontaktov

 • Zobrazenie kontaktov z aplikácie Outlook

 • Základne chatovanie a používanie emotikon

 • Skupinový chat

 • Video rozhovory

 • Konferenčné hovory

 • Nastavenie profilu a prispôsobenie programu Skype

 • Prenos súborov

 • Posielanie peňazí (EN)

 • Obstarávanie  snímkou z video hovorov

 • Presmerovanie hovorov

 • Volanie pomocou programu Skype

 • Usporiadanie do skupín

 • Rýchly výber, rýchla voľba a naposledy volané čísla

 • Automatické opakovanie voľby

 • Verejné chaty (diskusie) prostredníctvom programu Skype

 • Skypecasty

 • SkypeFind

 • Možnosť pridania videa do správy o vašej nálade

 

 

 

Otázky:

 

1.      Vymenujte jednotlivé skupiny programov, ktoré sú v dnešnej dobe nevyhnutné.

2.      Poznáte nejakú alternatívu ku kancelárskemu balíku MS Office? Popíšte ju.

3.      Na čo sa používajú kompresné programy? Aký používate Vy?

4.      Aké multimediálne programy poznáte? Ktorý používate a prečo?

5.      Akú úlohu majú v počítači antivírové programy a internetové prehliadače?