Zajac má veľkosť tela 50-70 cm.Dĺžka chvosta je 9 cm.Váži priemerne 3,8 kg a veľmi vzácne až 7 kg. Jeho srsť je oranžovohnedá.Na hrudi a bokoch je srsť svetlejšia. Zafarbenie sa mení v závislosti od veku i od ročného obdobia.Skoro vždy sa viac-menej zhoduje s farbou pôdy, na ktorej zajac žije. Majú dobre vyvinuté zmysly, hlavne zrak a sluch. Zajac má veľké vypúlené oči, ktoré sa skvelé prispôsobujú šeru a tme. Výborným hmatových orgánom zajacov sú fúzy. Chrup zajaca má pomerne veľké hryzáky (hlodáky), ktoré sú bez koreňov a stále dorastajú, takže zajac nimi musí stále hlodať, aby si ich obrusoval. Zajace sa pária od januára do augusta, teda okolo 7 mesiacov. Mláďatá sa kotia 3-4 razy do roka, rodia sa živé, sú dobre osrstené a nie sú slepé, hneď po narodení vedia behať. Maximálny fyzický vek zajaca je 10-12 rokov. Výskyt a rozšírenie: Zajace žijú na trávnatých pastvinách, na lúkách, v lesoch a podobne. Zajace sú bylinožravce. Hlavným zdrojom potravy je tráva a byliny, listy, korienky a v zime aj kôru. Rad zajacov zahrňuje vyše sto druhov a poddruhov a je rozšírený po všetkých svetadieloch okrem Strednej a Južnej Ameriky a Austrálie. Ochrana: Zajac poľný bol v minulosti najvýznamnejšou poľovnou zverou na Slovensku, lebo produkoval viac ako polovicu celkového množstva diviny. Napriek tomu, že populácia zajaca poľného vo voľnej prírode nie je zatiaľ v štádiu kritického ohrozenia, začína byť umelý chov zajacov aktuálny a v niektorých krajinách plní už dávnejšie aj komerčno-poľovnícke funkcie.