Doplň do prázdnych políčok správne písmeno.

„Ale keď babka je straaaašne nu***d***ná,“ povedal Ben. Bol piatok, chladn***ý*** novembrov***ý*** večer, a on sedel ako zv***y***čajne na zadnom sedadle a***u***ta svojich rodičo***v***. Op***ä***ť ho viezli na noc do príšerného babk***i***nho domu. „Všetci star***í*** ľudia sú tak***í***.“

„Nehovor tak o babke,“ potichu sa ozval otec ***s*** bruchom prilepen***ý***m na volant malého hnedého autíčka.

„Ne***z***nášam, keď u nej musím b***y***ť,“ protestoval Ben. „Nefunguje jej telka. St***á***le by len hrala s***c***rabble a smrdí ako kapusta.“

„Ab***y*** sme chlapcov***i*** nekr***i***vdili, fakt smrdí ako kapusta,“ súhlasila mama a nar***ý***chlo si namaľovala per***y*** kontúrovano***u*** ceruzko***u***.

„Ve***ľ***mi ma nepo***d***poruješ, žena moja,“ zamrmlal oco. Mamu prina***j***menšom jemne cítiť vareno***u*** zelenino***u***.“

„Nemôžem ísť ***s*** vami?“ prosíkal Ben. „Ja tie spoločné tance, či ako sa volajú, priam zbožňujem,“ zaklamal.

„Volajú sa spoločensk***é***,“ opravil ho otec. „A nezbožňuješ ich. Povedal si, a to citujem – Ra***d***šej by som zjedol vlastn***ý*** šušeň, ako pozeral tú blbosť.“

Benov***i*** rodičia boli zo spoločenský***ch*** tanco***v*** úplne hotov***í***. Občas sa mu zdalo, že tanec majú ra***d***šej ako jeho. V telke dávali každú sobotu tanečn***ý*** program, ktor***ý*** sa volal Let's Dance. Tancovali v ***ň***om známe osobnosti s profesionáln***y***mi tanečníkmi a mama ***s*** otcom si ho ni***k***dy nedali ujsť.

Ben mal podozrenie, že keb***y*** u nich doma v***y***pukol požiar a mama by mala na v***ý***ber, či zachr***á***ni li***g***otavú zlatú tanečnú topánku Flavia Flavioliho (nabl***ý***skaného opáleného l***á***mača žensk***ý***ch sŕdc z ***T***alianska, ktorý tancoval vo všetkých séri***á***ch relácie), alebo vlastné ***d***ieťa, pravdepodobne by sa ro***z***hodla pre topánku.