I´m tired. I´d rather not go out this evening.

„Do you want to go out this evening?“ – „I´d rather not. „


Ďalej môžeme používať podobnú konštrukciu ako pri would prefer na vyjadrenie toho, čo by sme radšej robili – would rather do something than do something else


I´d rather stay at home tonight than go to the cinema.


 

Použitie ´d rather s minulým časom

„Shall I stay here?“ „I´d rather you came with us“ (radšej by som bol, keby si šiel s nami)


„I´ll repair your bike tomorrow, OK?“ „I´d rather you did it today.“ (radšej by som bol, keby si to urobil dnes)


„Are you going to tell them what happened?“ „No, I´d rather they didn´t know.“ (radšej by som bol, keby to nevedeli)


Shall I tell them, or would you rather they didn´t know? (Mám im to povedať, alebo by si bol radšej keby to nevedeli?)


V týchto vetách sme použili za would rather minulý čas, ale význam je v prítomnosti nie v minulosti. Znamená to, že by som bol radšej, keby sa niečo stalo alebo nestalo v prítomnosti. Všimnime si, že sloveso dávame do minulého času vtedy, keď použijeme aj zámeno. Porovnajte:


I´d rather make dinner now. – Radšej urobím večeru teraz.

I´d rather you made dinner now. – Bol by som rád, keby si urobil večeru teraz. (aj v preklade použijeme minulý čas)Zápor

I´d rather you didn´t tell anyone what I said.

„Shall I tell Linda what happened?“ „I´d rather you didn´t.“Zopakujte si:
1. Vysvetlite použitie slovesa prefer.
2. Aký je rozdiel medzi prefer a would prefer?
3. Ako používame would rather?

Použitá literatúra:
Murphy, R.: English Grammar in Use, Cambridge University Press, 2004