(1908 . 1981)

- narodil sa v rodine arménskych vysťahovalcov

- po otcovej smrti sa ocitol v sirotinci

- mal rôzne povolania

- od 30. rokov sa venoval literatúre

- zomrel v Amerike

- diela: písal väč.inou poviedky: Odvá.ny mladý mu. na lietajúcej hrazde

Volám sa Aram

Otec, tebe preskočilo

romány a novely: Tracyho tiger

Ľudská komédia

Dobrodru.stvá Wesleyho Jacksona

memoárové prózy: Ja a umrieť

Národné stretnutia

Nekrológy

divadelné hry: Moje srdce je na vysočine

Čas tvojho .itia

OTEC, TEBE PRESKOČILO

- napísaná r.1945

- dialóg medzi 45-ročným spisovateľom a jeho synom Aramom, ktorí spolu trávia niekoľko

mesiacov v domčeku na pobre.í Tichého oceána

- je to spojenie vyzretosti a intelektuálneho myslenia dospelého človeka, oproti ktorým stojí

detská naivita a zanietenie

- autor ústami 10-ročného chlapca (ktorý je rozprávačom) má mo.nosť jednoducho vyjadriť

vonkaj.ie okolnosti spoločného sparťanského .ivota (napr. príprava jedla, výpravy do okolia,

spoločné Vianoce s rodinou...)

- podstatu knihy tvoria vzájomné rozhovory na najrôznej.ie témy

- rozprávajú sa o ceste na Mesiac, význame umenia, kolobehu prírody, jedle, nákupoch

- autor naučil svojho syna ako sa naučiť prehrávať, ako pochopiť kolobeh prírody, ako byť

skromným, ako treba oceniť vzdelanie

- využil tu humoristický pohľad