po porážke nemecka r.1918 cisár wilhelm II abdikoval a odišiel do exilu do holandska. nemecko sa stqalo republikou a sídlom jeho prvého parlamentu sa stal namiesto berlína weimar. v r. 1919-33 bolo preto nemecko známe ako waimarská republika. po voľbách v januári 1919 sa jej prvým prezidentom stal socialirstqa friedrich ebert. pod jeho vedením weimarská republika prijala tvrdé podmienky versailleskej zmluvy. v r. 1919-23 republika prežila niekolko pokusov o jej zvrhnutie a to najprv boľševikmi, potom finančným nátlakom a nakoniec pokusom o politickú revolúcie pod vedením dovtedy neznámeho rakúskeho "fašistu" adolfa hitlera.
ebert zomrel r.1925 a nahradil do poľný maršal paul von hindenburg, ktorý mal vtedy 78 rokov. nemecko r. 1926 vstúpilo do spoločnosti národov. celosvetová hospodárska kráza začiatkom 30. ROKOV VYVOLALA V  NEMECKU OBROVSKé SPOLOčENSKé A FINANčNé PROBLéMY

VZOSTUP ADOLFA HITLERA
dalšie prezidentské voľby boli r.1932, ked nemecko bolo v hosporádkej kríze s velkou infláciou a vysokou nezamestnanosťou.  za prezidenta opäť zvolili hindenburga a na druhé miesto sa dostal adolf hitler, dovtedy vodca Nacionálnosocialistickej nemeckej robotníckej strany. nacistická strana lza veľkého zastrašovania a násila zo strany hitlerových stúpencov získala väčšinu kresiel v reichstqagu a hindenburg v januári 1933 neochotne vymenoval hitlera za ríšskeho kancelára. ked reichstag vo februári 33 vyhorel, hitler vyhlásil mimoriadne opatrena a boli vypísané nové voľby. vo voľbách v marci 33 získal moc v nemecku adolf hitler a zaviedol potom vládu jednej strany. vzápatí na to nemecko vystúpilo zo spoločnosti národov.
v "noci dlhých nožov" v júni 34 dal hitler zabiť mnohých svojich protivníkov. ked hindenburg v auguste zomrel, hitler sa stal vodom tretej ríše rozhodol sa pomstiť pokorenie, ktoré nemecku nanútila versailská zmluva a vytvoriť z nemecke mocnú ríšu.

NEMECKA VOJENSKA EXPANZIA
r. 1935 nemecko porušilo svoj súhlas s obmedzením zbrojenia ktroé mu r. 1919 nanútila versaileská zmluva. r 1936 jeho vojská vstúpili do porýnia, oblasti nemecdka, ktorá bola na konci 1 svetovej vojny demilitarizovaná,a nemecko uzavrelo spojenectvo s fašistickým talianskom a vojenskými vládcami v ajponsk. nemeck vojská boli aktívne aj v  španielskej občianskej vojne, kde podporovali fašistickú stranu pod vedením generála francisca franca