James Watt je najvýznamnejším zdokonalitelem parného stroja. Keď sa v roku 1736 narodil lodiari a obchodníkovi s nautickými prístrojmi James Watt prvorodený syn, videl v ňom šťastný otec budúceho nástupcu pre svoj podnik. Horšie bolo jeho sklamanie, keď zistil, že samotársky James zostáva pozadu za svojimi rovesníkmi. Prah všeobecné školy prekročil až v pätnástich rokoch. Samotná dve leta, ktorá mladý James strávil v škole, bola pre neho utrpením. Šťastný sa cítil len v kruhu rodiny a svoj voľný čas trávil v otcovej dielni, kde mal svoj pracovný stôl s náradím. Hodiny pozorne sledoval prácu remeselníkov, učil sa pracovať s drevom a kovmi, staval rôzne modely a prvýkrát sa mu tu dostali do rúk aj námorné navigačné prístroje opravovanej v otcovej dielni. Tak Wattov originálny nápad - kondenzovať paru mimo parný valec a tým ušetriť veľa tepelnej energie - slávil triumf. Stroje mali o dve tretiny nižšiu spotrebu paliva, továreň bola zavalená objednávkami, Watt bol šťastný, ale svoj vynález dlhšie zdokonaľoval. Wattov stroje opatrené mohutným dvojramenným vahadlom sa dali použiť len tam, kde sila pary mohla pôsobiť v jednom smere na priamej dráhe. Myšlienka zostrojiť univerzálny parný stroj s rotačným pohybom nedávala Watt chvíľu pokoja. Pretože ho predbehol James Pickard kľukovým mechanizmom, vymyslel vtipne riešený planetový prevod a dal si ho patentovať. Prišiel na nápad využiť na prácu oboch zdvihov vo valci a tým sa zrodil dvojčinný parný stroj, ktorý dával dvojnásobný výkon ako jednočinný, pri rovnakých rozmeroch. Keď k nemu pridal neskôr odstredivý regulátor otáčok nemal jeho stroj konkurenciu. Parný stroj úplne zatienil vodné koleso, otvoril cestu k priemyselnej výrobe a uviedol do pohybu kola priemyselnej revolúcie. V roku 1800 odišiel Watt do dôchodku. Zomrel 25. augusta 1819 vo svojom dome v Birminghanu