Dáta v Internete prenášajú po linkách s veľkou rýchlosťou nazývaných backbone lines (chrbtové linky), alebo tiež T3. Prenášajú veľké objemy dát rýchlosťou 45 MB/s i väčšou. Ak sa data "priblížia" k vášmu počítaču, spomalí sa ich prenos na 56kB/s. Pokiaľ ste pripojený prostredníctvom obyčajnej telefónnej linky, spomalí sa potom v závere prenos ešte na polovicu. Výsledkom je celkovo prekvapivo rýchly prenosový systém. Asi vás v určitý moment napadla otázka: kto Internet vlastní, kto stanovuje pravidlá a štandarty v ňom používané? Odpoveď je prekvapujúca - NIKTO. Internet je rozsiahla spolupráca sietí obopínajúce celú zemeguľu. Žiadny štát ani organizácia preto nemôže Internet vlastniť. Nie náhodou takéto usporiadanie pomáha minimalizovať akékoľvek pokusy o cenzúrovanie, ovládanie alebo riadenie. Nedá sa to samozrejme vysvetľovať tak, že Internet je miestom, kde si môže každý robiť čo chce - jednoducho to znamená, že žiadna jedna entita nemôže uplatniť svoju vôľu a vnútiť ju miliónom ostatným užívateľom najrôznejších kultúr. Táto sloboda je podstatou a krásou Internetu.

5.1 Možnosti pripojenia k Internetu

xDSL - Digital Subscriber Line (digit. účastnícka prípojka) cez bežné telefónne vedenie ("posledná míľa"):

SDSL - ako ADSL ale rýchlosti sú rovnaké ako od užívateľa tak aj k nemu (symetrické=Symetric DSL).

ISDN - Integrated System Digital Network (po bežnej telef. linkách (pár). Komut. i pevná linka.

HSD - High Speed Data - prenos (internetu napr.) cez siete mobilné - GSM. Poplatky účtované za čas pripojenia. Rýchlosť 9.6kb/s v 1 čas. slote alebo 14.4kb/s v 2 čas. slote. Využíva sa niekoľko slotov, môžu byť rôzne rýchlosti pre UP a DOWN (napr. 1+3).

Internet po kábl. TV - pomocou tzv." káblového modemu", platí sa väčšinou paušál + za prenesený objem informácií (10MB/s)

Internet cez družice -
buď kombinované využitie: DOWN - družice + UP - telef. (...)
družica obojsmerne

Bezdrôtové pripojenie - pre Internet bod – multibod

ATM (asynchronous transfer mode)- iný spôsob smerovania a adresovania ako v TCP/IP. zaruč. kvalita služ. pre multimed. (zvuk, obraz). LAN, WAN.

Frame Relay - vlastne vytvorené virtuálne okruhy (virtuál. privát. siete) - urč. pre segment podnikov na báze TCP/IP. Digitálna - lepšie spoplatňovanie.

GPRS - General Packet radio Service. Cez GSM, účtuje sa za objem prenesených dát. Max. rýchlosť 115.2 kb/s. Využíva smerovanie paketov (vhodné pre "pevné linky").

Bluetooth - bezdrôtové LAN (WPAN-wireless personal area networks.). IEEE 802.15, 802.11b. Komunikácia pre PDA, mobily, modemy, ... . 2.54 GHz 1MB/s 10metrov.

* GPS - Global positioning system - určenie polohy (a výšky).

UMTS - Universal Mobile Telecomuniacations system (komunik. technológie mobilných sietí 3.generácie (3G). Využíva technológiu CDMA (Code Division Multiple Access). Prenos. rýchlosť do 2MB/s. Výkladové využitie IPV6 pre dyn. prideľ. IP adries mobilným užívateľom, prideľovanie priorít. rýchlostí, účtovanie za využívanie služieb, atď.

Wi-Fi - (Wireless Fidelity)na protokole 802.11b. V pásme 2.4 GHz. Max. prenos. rýchl. = 11 Mb/s (1 užív. pri dobrom signále). Bunkový = celulárny systém (ako pre GSM). Dosah od centrálneho uzlu asi 100 m

ISOC - Internet society - najvyššie správne grémium pre Internetové štandardy.

ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) - je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá zodpovedá za Internet Protocol (IP), rozvrhnutie adresného priestoru, všeobecné (generic - gTLD) a štátne (country code - ccTLD) Top-Level domény. Od počiatku sú tieto služby vykonávané pod záštitou USA.