-red- 

Autor:  William Shakespeare

Literárny druh: dráma

Žáner: veršovaná tragédia

Literárne obdobie: humanizmus a renesancia

Literatúra: anglická

Kompozícia: 5. dejstiev

 

Hlavné postavy:

Othello – Maur (urodzený miešanec – černoch) v službách Benátskej republiky; chorobne žiarlivý, dôverčivý k Jagovým intrigám

Desdemona – Othellova manželka; verná, čestná

Brabanzio – senátor, otec Desdemony

Jago – Othellov zástupca, klamár, závistlivý človek; bezcharakterný; pre dosiahnutie vlastného úspechu sa neštíti ničoho

Cassio – Othellov zástupca, ktorého si Othello vyvolil namiesto Jaga

Emilia – Jagova žena

Roderigo – benátsky šľachtic

Miesto deja:  Benátky a Cyprus (15. storočie)

 

Charakteristika diela:

* Príbeh o láske, žiarlivosti, pomste a dôverčivej závislosti.

* Predlohou k dielu bola talianska poviedka Giraldiho Cinzia zo zbierky Sto noviel, napodobňujúca G. Boccaccia, o sobáši bieleho dievčaťa s černochom. Jej zmysel ale W. Shakespeare pozmenil.

* Dej diela sa odohráva v priebehu troch dní.

* Výraznou postavou hry je Jago – nemorálny, bezcitný človek, túžiaci po moci, majster pokrytectva a pretvárky.

 

Príbeh diela Othello:

Othello je benátsky vojvodca, pôvodom Maur. Za manželku si tajne vzal Desdemonu, dcéru senátora Barbanzia. Otec Desdemony so sobášom  nesúhlasil. O sobáši sa dozvedel až do Jaga, ktorý Othella nenávidí a išiel otca Desdemony informovať spolu s Roderigom. Títo dvaja Othella ohovárajú a tak Brabanzio ide ešte v noci za benátskym dóžom (najvyššia hodnosť, správca/vladár celej republiky) do rady, aby podal udanie na Othella. V rade sa ale prejednáva vojna a nasadenie do boja proti Turkom, ktorí ohrozujú Cyprus. Tam sa tiež rozhodne o tom, že Othello ako najlepší vodca a bojovník má odísť Cyprus brániť. Jago je Othellov zástupca, a preto má odísť do boja s ním. Othello okamžite odchádza a Jago začína intrigovať proti Cassiovi, ktorého si Othello na Jagov úkor zvolil za zástupcu, a zároveň proti Othellovi, ktorý je spoločensky i profesijne úspešnejší ako on, aj keď mimoeurópskeho pôvodu.

Jago presvedčí Roderiga, aby si zohnal peniaze a odplával s ním na Cyprus. Ten predá svoje pozemky a ďalší deň odpláva s Jagom, Desdemonou, Emíliou a ostatnými na Cyprus. Cestou na Cyprus ich stihne silná búrka a po dorazení do prístavu zistia, že loď, na ktorej bol Othello, ešte stále nedorazila. Búrka súčasne rozohnala turecké loďstvo. Othello už nemal dôvod na pobyt na ostrove.

Jago ďalej intriguje.  Radí Roderigovi, čo má urobiť a ako má vyvolať hádku s Cassiom. Večer doplávala loď s Othellom a jeho bojovníkmi a všetci spoločne oslavujú. Práve počas oslavy Roderigo vyvoláva prvú hádku s Cassiom. V ďalších dňoch začína Jago presviedčať Othella o tom, že ho Desdemona podvádza s Cassiom, a dáva do Cassiovej spálne Desdemoninu šatku, ktorú jej dal Othello, keď jej dvoril. Othellovi potom povie, že Cassiovi tú šatku Desdemona darovala. Cassio medzitým šatku daruje Bianke, kurtizáne usilujúcej sa o jeho lásku. Othello začína vyzvedať od Desdemony, kde má darovanú šatku, tá si však myslí, že ju stratila a bojí sa mu to povedať. Vyhovára sa, tvrdí, že ju práve nemá u seba, ale má ju doma. Othello ju žiada, aby pre ňu zašla, ona však odmieta. Napriek tomu na ňu nalieha ahnevá sa. Desdemona nechápe, čo sa Othellovi stalo, nerozumie, čo sa s ním deje a je preto veľmi smutná. Všimne si to Emilia, ktorá sa od Desdemony vyzvedá, čo sa jej stalo. Ona jej prezradí, že sa na ňu Othello hnevá pre šatku.  Emilia jej povie, že možno žiarli a pýta sa, či mu náhodou nebola neverná. To však Desdemona popiera.

Večer sa stretáva Jago s Roderigom a ten mu prezradí, že Othello bude prevelený späť do Benátok. Vtom Jago vymyslí skvelý plán, ako sa zbaviť Cassia. Nahovorí Roderigovi, že keď prevelia Othella späť do Benátok, tak s ním odíde aj Desdemona, ktorú Roderigo miluje, preto musí zabiť Cassia, aby nemohol nastúpiť na miesto Othella a Othello musel zostať na Cypre.

Ale pri pokuse zabiť Cassia je Roderigo porazený a obaja sú zranení. Vtom sa znenazdania objavuje Jago, vidí, že Roderigo je zranený viac, a preto ho ešte ubije. Vtom sa objaví Bianka, Cassiova milá, ktorá privolá ďalšiu pomoc, Graziana a Lodovica. Tí prinášajú nosidlá pre Cassia a povedia Bianke, aby zabehla na hrad po pomoc.

Žiarlivosť Othella rastie. Napokon na hrade Othello zo žiarlivosti uškrtil Desdemonu. Po príchode Emilie jej povie, že ho Desdemona podvádzala s Cassiom. Tomu však Emilia neverí a pýta sa ho, kto mu to narozprával. Othello prezradí, že jej manžel Jago. Jago prichádza s ostatnými na hrad a Emilia ho označuje ako pravého vinníka. Usvedčuje ho z jeho intríg, na ktoré využíval aj ju. Jago sa odmietal k intrigám vyjadriť. Napokon zabil Emiliu, ušiel, ale pri úteku bol chytený. Vtedy si Othello uvedomil, čo strašné urobil a pred všetkými sa prebodol. Jago sa za svoje klamstvá dostane do väzenia a Cassio, nový guvernér ostrova mu sľúbi, najprísnejšie potrestanie.

 

Použitá literatúra:

CALTÍKOVÁ, M.: Slovenský jazyk a literatúra. 2002. Enigma. Bratislava. ISBN 80-85471-95-7

ENCYKLOPÉDIA SVETOVÝCH AUTOROV. 1987. OBZOR. Bratislava. ISBN 65-004-87

SMIEŠKOVÁ, M.: Krok za krokom – Literatúra. 1. vyd. 2007. Fragment. Bratislava. ISBN 978-80-8089-065-0

SVETOVÁ LITERATÚRA NA DLANI. 1. vyd. 1998. Príroda. Bratislava. ISBN 80-07-01037-8

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 1. 1. vyd. 2007. Didaktis. Bratislava. ISBN 80-89160-02-6

ZMATURUJ Z LITERATÚRY 2. 1. vyd. 2007. Didaktis. Bratislava. ISBN 80-7358-028-4