Vypracovala: Mgr. Monika Koncošová

 

Autor:  William Shakespeare

Literárny druh: dráma

Žáner: veršovaná tragédia

Literárne obdobie: humanizmus a renesancia

Literatúra: anglická

Kompozícia: 5. dejstiev

 

Hlavné postavy:

Othello – Maur (urodzený miešanec – černoch) v službách Benátskej republiky; chorobne žiarlivý, dôverčivý k Jagovým intrigám

Desdemona – Othellova manželka; verná, čestná

Brabanzio – senátor, otec Desdemony

Jago – Othellov zástupca, klamár, závistlivý človek; bezcharakterný; pre dosiahnutie vlastného úspechu sa neštíti ničoho

Cassio – Othellov zástupca, ktorého si Othello vyvolil namiesto Jaga

Emilia – Jagova žena

Roderigo – benátsky šľachtic

Miesto deja:  Benátky a Cyprus (15. storočie)