Vypracovala: Alena Hmirová

 

 

Vzťažné zámená uvádzajú vedľajšiu vetu, preto sa približujú k podraďovacím spojkám. Pred vzťažnými zámenami vo francúzštine nepíšeme čiarku ako to je v slovenčine.

 
1. Zámeno qui ktorý, ktorá, ktoré
 
Vzťažné zámeno qui označuje podmet a to bez ohľadu na rod a číslo.
 
Príklady:
J´habite le quartier qui est le plus beau de la ville.
(Bývam v štvrti, ktorá je najkrajšia v meste.)
Tu aimes les animaux qui ne sont pas dangereux.
(Máš rád zvieratá, ktoré nie sú nebezpečné.)
Le garçon qui m´écrit la lettre est brun.
(Chlapec, ktorý mi píše list je brunet.)
Nous ne lisons pas les livres qui sont ennuyants.
(Nečítame knihy, ktoré sú nudné.)
C´est vous qui faites vous études à Bratislava.
(To ste vy, ktorí študujete v Bratislave.)
Les châteaux qui se trouvent en Slovaquie sont magnifiques.
(Zámky, ktoré sa nachádzajú na Slovensku sú nádherné.)
 
 
2. Zámeno que ktorý, ktorú, ktoré, ktorého, ktorých
 
Vzťažné zámeno que označuje predmet a to bez ohľadu na rod a číslo.
 
Príklady: