Vzťažné vety identifikujú osobu alebo vec o ktorej hovoríme. Používame v nich vzťažné zámená who, which, that ale aj where, when, why.

 

Mgr. Katarina matiaskova

 

Definujúce vzťažné vety sa používajú aj na spojenie dvoch viet. To zabraňuje opakovaniu sa niektorých slov, hlavne v písanej angličtine, a podporujú plynulosť hovorenej reči.

 

I met a woman. She can speak six languages. = 2 vety

woman = she = who

I met a woman who can speak six languages.

 

 

Jim was wearing a hat. It was too big for him. = 2 vety

hat = it = which

Jim was wearing a hat which was too big for him.

 

 

This is the room. I sleep there. = 2 vety

there = miesto = where

This is the room where I sleep.