Naša Zem vznikla pred 4,5 miliardami rokov. Život vznikol pred 3,5 miliardami rokov. Dejiny Zeme delíme na:  1) Prahory
                                                  2) Starohory
                                                  3) Prvohory
                                                  4) Druhohory
                                                  5) Treťohory
                                                  6) Štvrtohory

V období PRAHORY ešte neexistoval život. Povrch Zeme bol veľmi horúci. STAROHORÁCH  boli len najjednoduchšie formy života. V PRVOHORÁCH vznikali praveké vtáky a ryby. V DRUHOHORÁCH vznikali veľké jaštery teda dinosaury. V TREŤOHORÁCH vyhynuli dinosaury a vznikli cicavce, plazy, jaštery a iné živočíchy. V ŠTVRŤOHORÁCH vznikli prvý ľudia a trvá dodnes. 

Pravek je najstaršie obdobie v dejinách ľudstva. Začína objavením najstarších ľudských pozostatkov a končí objavením písma. 
Pravek delíme na : 1)Doba kamenná-paleolit, meolit, neolit
                              2)Doba bronzová
                              3)Doba železná-halštatská, laténska