Vznik Zeme
Väčšina vedcov tvrdí,že vesmír vznikol ohromnou explóziou nazývanou Veľký tresk.Explózia sa odohrala asi pred desať-dvadsať miliardami rokov.Veľký tresk vytvoril obrovské mračná plynu a prachu. Prach a plyn sa pomaly zhlukovali a vytvorili základ hviezd a planét.Hviezda nazývaná Slnko sa stala stredom našej slnečnej sústavy. Okolo Slnka obiehajú planéty.Našu slnečnú sústavu tvorí 9 planét.Zem je tretia planéta najbližšia k slnku.Všetky planéty sa od seba navzájom veľmi líšia.Venuša a Merkúr,planéty najbližšie k Slnku majú veľkú hustotu a sú vytvorené horninami.Vzdialenejšie planéty ako Jupiter a Saturn sú chladnejšie a sú tvorené ľadom a plynmi.
Zem
Spočiatku bola Zem pravdepodobne žeravá guľa z roztavenej hmoty.Potrebovala milióny rokov na vychladnutie a vytvorenie pevnej kôry.Ďalšie milióny rokov trvalo kým sa vytvorila atmosféra a oceány.Vedci skúšali vypočítať vek zeme podľa kameňov z vesmíru,ktoré prešli atmosférou a zasiahli povrch zeme. Týmto kameňom hovoríme meteority.Ich vek je odhadovaný asi na 4,5 miliardy rokov.Práve taká stará je zrejme aj naša Zem. Spočiatku na Zemi neboli oceány,pretože planéta bola príliš horúca.V priebehu ochladzovania Zeme sa plyny menili na vodu a došlo ku vzniku morí.