Vplyvom vysokého tlaku sa postupne vytváralo zemské jadro.Lahšie zložky hmoty sa premiestňovali k okraju.Z nich sa vytvoril okolo jadra zemský plášť.Unikaním najľahších látok-plynov sa utváral plynný obal-atmosféra.Jej zloženie bolo iné ako dnes,predovšetkým neobsahovala kyslík v takej podobe,v akej sa vyskytuje dnes.Povrch sa  začal pokrývař hustou  taveninou,vznikali prvé horniny.Vytvárala sa prvá zemská kora ,podobne ako koža na chladnucom mlieku.Keď po milionoch  rokov teplota povrch klasla na 100 stupňov celsia,udržala sa na ňom voda v kvapalnom stave.

Pripojený súbor: 3780-800.jpg