Vypracovala: Mgr. Ivana Loduhová

 

 

Soli sú zlúčeniny zložené z katiónov kovových prvkov (alebo amónneho katiónu NH4+) a aniónov kyselín

 

Typy solí

 

Soli bezkyslíkatých kyselín

 • NaCl - chlorid sodný

 • AgBr - bromid strieborný

 • NaI - jodid sodný

 

Soli kyslíkatých kyselín

 • AgNO3 - dusičnan strieborný

 • Al NO3 - dusičnan hlinitý

 

Hydrogénsoli

 • NaHSO4 - hydrogénsíran sodný

 • AgHCO3 - hydrogénuhličitan strieborný


Sírany sú soli kyseliny sírovej ( -SO4-II )

Siričitany sú soli kyseliny siričitej ( -SO3-II)

Uhličitany sú soli kyseliny uhličitej ( -CO3-II)

Kremičitany sú soli kyseliny kremičitej ( -SiO3-II)

Dusičnany sú soli kyseliny dusičnej ( -NO3-I)

Fosforečnany sú soli kyseliny fosforečnej ( -PO4-III)

Amónne soli obsahujú amónny katión NH4+ a anión kyseliny

Halogenidy sú dvojprvkové zlúčeniny fluóru, chlóru, brómu a jódu. Halogény v halogenidoch majú oxidačné číslo „-I“


Sulfidy sú dvojprvkové zlúčeniny síry. Síra v sulfidoch má oxidačné číslo „-II“

 

Vznik solí

 

Priame zlučovanie kovu s nekovom

 • 2Na + Cl2 → 2NaCl (chlorid sodný)

 • Fe + S → FeS (sulfid železnatý)

 

Neutralizácia kyseliny hydroxidom

 • HCl + NaOH → H2O + NaCl (chlorid sodný)

 

Reakcia kovu s kyselinou

 • Zn + 2HCl → H2 + ZnCl2 (chlorid zinočnatý)

 • Fe + H2SO4 H2 + FeSO4 (síran železnatý)