Teoretická časť

 

Pri určovaní vzájomnej polohy medzi kružnicou k so stredom S a polomerom r „k(S, r)“ a priamky p nás bude zaujímať, aká je vzdialenosť medzi stredom kružnice a priamky. Na základe tejto vzdialenosti rozpoznávame tri základné vzájomné polohy medzi kružnicou a priamkou, a to:

 

 1. ak priamka kružnicu nepretína

 2. ak priamka kružnicu pretína v jednom bode

 3. ak priamka kružnicu pretína v dvoch bodoch


 

Priamka kružnicu nepretína

 

 • tento fakt matematicky zapisujeme nasledovne: p ∩ k = Φ

 • dochádza k tomu, ak je vzdialenosť medzi stredom kružnice a priamkou p |S; p| väčšia, ako je samotný polomer kružnice

 • takúto priamku nazývame nesečnica

 • obrázok:


 

 

 

dotyčnica

 • pre dotyčnicu platí, že je vždy kolmá na polomer kružnice

 • obrázok:


 •  

   

   

  Priamka kružnicu pretína v dvoch bodoch – priesečníky

   

  • tento fakt matematicky zapisujeme nasledovne: p ∩ k = {X, Y}

  • dochádza k tomu, ak je vzdialenosť medzi stredom kružnice a priamkou p |S; p| menšia, ako je samotný polomer kružnice

  • takúto priamku nazývame sečnica

  • obrázok: