Teoretická časť


V tejto téme budeme skúmať aké možností v rámci polôh dvoch kružníc existujú. Budeme mať dve kružnice k1 a k2 so stredmi S1 a S2 a polomermi r1 a r2. Vzdialenosť medzi stredmi dvoch kružníc S1 a S2 si označíme ako vzdialenosť V.


Existuje 6 polôh, ktoré môžu byť medzi dvoma kružnicami:

 

  1. kružnice nemajú žiadny spoločný bod

     

    1. kružnice ležia mimo sebavtedy je vzdialenosť V väčšia ako je súčet polomerov, t.j. V > r1 + r2:


 

 

    1. kružnice ležia jedna vo vnútri druhej vtedy je vzdialenosť V menšia ako je rozdiel polomerov, t.j. V < r1 - r2


 

 

  1. kružnice majú jeden vonkajší spoločný bod vtedy je vzdialenosť V rovnaká ako je súčet polomertov, t.j. V = r1 + r2