Zopakujte si:

1.     V ktorom meste pôsobil Dr. Samuel Daxner?

2.     Popíšte jeho politickú činnosť.

3.     Popíšte jeho činnosť v oblasti divadla a hudby.

4.     Ktoré významné spolky založil?

Použitá literatúra:

Zborník prejavov k 150. výročiu narodenia Dr. Samuela Daxnera. Vydalo mesto Tisovec.

Súkromné materiály autorky získané od obyvateľov Tisovca