Významné hydroxidy

       hydroxidy sú podobne ako kyseliny využívané nielen v priemysle, ale aj v domácnostiach, stavebníctve, a pod.

       medzi najviac využívané hydroxidy patria:

       hydroxid sodný

       hydroxid draselný

       hydroxid vápenatý

       hydroxid amónny

 

Hydroxid sodný (NaOH)

Hydroxid draselný (KOH)

       sú to biele tuhé látky, vo vode veľmi dobre rozpustné,

       hygroskopické látky, pohlcujú vlhkosť a oxid uhličitý zo vzduchu,

       uskladňujú sa v dobre tesniacich nádobách,

       používajú sa pri výrobe mydiel, papiera, chemikálii, na čistenie olejov a tukov, čistení odpadov,

       Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid sodnýpredávajú sa vo forme granuliek a šupiniek

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid sodný   Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid sodný                              

 

 

Hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)

       je biela tuhá látka, východiskovou látkou na jeho výrobu je prírodný vápenec a takto sa pripravuje pálené vápno:

CaCO3à CaO + CO2

       z páleného vápna sa vyrába hasené vápno:

CaO + H2O à Ca(OH)2

       používa sa v stavebníctve na výrobu vápennej malty, poľnohospodárstve na vápnenie kyslých pôd, v potravinárstve pri výrobe cukru a výrobe sódy

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hydroxid vápenatý       https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Chaux_hydraulique_naturelle_et_eau.JPG/170px-Chaux_hydraulique_naturelle_et_eau.JPG     https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/35/Throwel_in_a_bucket.JPG/170px-Throwel_in_a_bucket.JPG

Hydroxid vápenatý                              Hasené vápno                          Malta

 

Hydroxid amóny (NH4OH)

       je známy len vo vodnom roztoku, vzniká pri rozpúšťaní zapáchajúceho plynného amoniaku vo vode: