Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.htmlVypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová


 

 

Glycín


 • má nesubstituovaný postranný reťazec

 • medzinárodná skratka: Gly

 • vlastnosti: sladkastá chuť, v organizme prítomný pri syntéze mnohých zlúčenín, nájdeme ho vo všetkých bielkovinách.


 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Glycine-skeletal.png

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1


Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html


 

 

Alanín


 • má nesubstituovaný postranný reťazec

 • medzinárodná skratka: Ala

 • vlastnosti: nájdeme ho v niektorých koenzýmoch

   

 

 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-alanine-skeletal.png

 


Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1


Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html 

Valín


 • má nesubstituovaný postranný reťazec

 • medzinárodná skratka: Val

 • vlastnosti: esenciálna aminokyselina, ktorá sa pomerne často vyskytuje v makromolekulách bielkovín, ale v malom množstve.

 

 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-valine-skeletal.png

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1


Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html 

Leucín


 • má nesubstituovaný postranný reťazec

 • medzinárodná skratka: Leu

 • vlastnosti: esenciálna aminokyselina pre živočíšny organizmus. Pomerne ťažko sa rozpúšťa vo vode.

 

 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-leucine-skeletal.png

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1


Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html 

Izoleucín


 • má nesubstituovaný postranný reťazec

 • medzinárodná skratka: Ile

 • vlastnosti: je izomérom leucínu – majú zhodný sumárny vzorec. Esenciálna aminokyselina.

 

 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-isoleucine-skeletal.png

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1

 

Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html 

Serín


 • má hydroxylovú skupinu v postrannom reťazci

 • medzinárodná skratka: Ser

 • vlastnosti: nachádza sa napríklad v niektorých zložených lipidoch, v hodvábe.

 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-serine-skeletal.png

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1

 

Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html 

Treonín


 • má hydroxylovú skupinu v postrannom reťazci

 • medzinárodná značka: Thr

 • vlastnosti : esenciálna aminokyselina


 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-threonine-skeletal.png

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1

 

Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html 

Cysteín


 • obsahuje síru v postrannom reťazci

 • medzinárodná značka: Cys

 • vlastnosti: bielkovina vlasov, nechtov, nachádza sa v perí, v kopytách, v koži.

 

 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-cysteine-skeletal.png

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1

 

Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html 

Metionín


 • obsahuje síru v postrannom reťazci

 • medzinárodná skratka: Met

 • vlastnosti: esenciálna aminokyselina

 

Štruktúra:

 

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-methionine-skeletal.png

 

Zdroj: http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1

 

Zdroj: http://www.cosmos-software.de/galery_e.html 

Zopakujte si!!!


 1. Charakterizujte a nakreslite štruktúru metionínu.

 2. Charakterizujte izoleucín a nakreslite jeho štruktúru. 

Použitá lietartúra:


http://www.cosmos-software.de/galery_e.html

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Glycine-skeletal.png

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-alanine-skeletal.png

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-valine-skeletal.png

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-leucine-skeletal.png

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-isoleucine-skeletal.png

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-serine-skeletal.png

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-threonine-skeletal.png

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-cysteine-skeletal.png

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:L-methionine-skeletal.png

http://www.bioweb.genezis.eu/?cat=10&file=bielkoviny&page=1