¢  Veľký francúzsky panovník

¢  Žil  v rokoch 1638-1715.

¢  Vládol v rokoch 1643 – 1715.

¢  Začal vládnuť ako 5. ročný – 1643.

¢  Ako maloletému mu pomáhala matka – Anna Rakúska  a prvý minister kardinál Jules Mazarin.

¢  Od  osemnástich rokov bol právoplatným kráľom.

¢  Vládol podľa hesla: „Štát som ja“.


Zdroj: www.wikipedia.org

KRÁĽ SLNKO

¢  Tvrdil o sebe, že je veľmi silný.

¢  Tvrdil, že sa okolo neho všetko točí - preto ho volali Kráľ Slnko.

¢  Vyžadoval bezpodmienečnú poslušnosť každého v krajine.

¢  Chcel vládnuť a rozhodovať úplne sám.

¢  Na svoju stranu získal policajný aparát, žoldniersku armádu a katolícku cirkev.

FRANCÚZSKO – EURÓPSKA VEĽMOC

¢  Za jeho vlády Francúzsko nastal mimoriadny rozvoj Francúzska.

¢  Francúzsko sa stalo  európskou veľmocou.

¢  Francúzsko rástlo vďaka novej ekonomickej teórii – MERKANTILIZMUS – vypracoval ju minister financií Jean Baptiste Colbert.

MERKANTILIZMUS

¢  Za základ štátneho bohatstva považoval nerastné bohatstvo, hlavne drahé kovy.

¢  Zakázal  akýkoľvek vývoz nerastného bohatstva a drahých kovov.

¢  Uvalil veľké clo na všetky zahraničné výrobky.

¢  Zvýhodnil domáce výrobky, podporoval ich predaj.

Kráľ Slnko podporoval aj rozvoj kultúry a vedy

¢  Z Paríža urobil najreprezentatívnejšie mesto Európy.

¢  Zrekonštruoval Notre Dame.

¢  Dostaval Louvre.

¢  Vystaval Invalidovňu.

¢  Dal postaviť zámok vo Versailles.

NOTRE DAME

Katedrála Notre Dame je pravdepodobne najznámejšou katedrálou vo Francúzsku. Je zasvätená Panne Márii. Miesto, na ktorom stojí, bolo posvätné už od čias Keltov. Počas svojej existencie bola katedrála blízko spätá s dejinami Francúzska; bola miestom, kde sa odohrávali všetky dôležité národné a náboženské udalosti. Katedrála má dĺžku 130 metrov, dve predné veže sú 69 metrov vysoké a zadná veža meria 90 metrov. Notre Dame má niekoľko obrovských ružicových okien; za najúchvatnejšie je považované severné, pochádzajúce z 13. storočia. Je vysoké 21 metrov. Pozoruhodné východné piliere sú široké 15 metrov. Na západnej strane sa nachádzajú tri široké portály, Galéria kráľov a známe obludy.


Zdroj: www.rhs.rcs.k12.tn.us (citované 6.4.2016)

INVALIDOVŇA

Invalidovňa (Les Invalides) je komplex budov v 7. mestskom obvode Paríža obsahujúci múzeá a pamiatky francúzskej vojenskej histórie, nemocnicu a domov pre vojnových veteránov, čo boli aj pôvodné účely budov. Dnes je to aj miesto, kde sú pochovaní niektorí z najväčších vojnových hrdinov Francúzska.

Zdroj: sk.wikipedia.org (citované 6.4.2016)

Úloha:

1.      Ktorá významná osobnosť francúzskych dejín je v Invalidovni pochovaná?

2.      Čo okrem ľudských tiel je v Invalidovni  „pochované“?

LOUVRE

Louvre je jedným z najslávnejších múzeí na svete, zároveň je aj najväčším. Múzeum sídli v budove od 8. novembra 1793. Súčasný vchod do múzea - sklenená pyramída postavená v strede historického nádvoria, bol otvorený v roku 1989. Jej stavbu objednal francúzsky prezident Francois Mitterrand a navrhol ju Ioeh Ming Pei. Jej výška je 20,6 metra a každá z trojuholníkových základní je dlhá 35 metrov.


Zdroj: dromedar.zoznam.sk (citované 6.4.2016)

Úloha:

Ktoré významné pamiatky sú uložene v Louvri?

Ľudovít XIV. Výrazne podporoval módu:

·         Všetko bolo pompézne a elegantné.

·         Využívali sa svetlé farby na látkach, z látok brokát, zamat, hodváb.

·         Ženská móda výrazne podporovala ženské tvary, čomu dopomáhal korzet.

·          Sukne boli široké, spredu roztvorené, s vlečkami, ktoré v sebe neraz skrývali kovové konštrukcie - krinolíny.

·         Muži nosili  nohavice, úzky kabát s veľkými vreckami a vestu.

·         Mužské trojuholníkové klobúky boli zdobené perami a topánky mali vyšší opätok.

·          Zo spomínaného kabáta sa neskôr vyvinul frak.

·         Začala sa používať  šatka, ktorá plnila funkciu predchodcu kravaty.

·         Muž musel mať vždy u seba palicu a ľahký, pekný meč.

·         Ľudovít  XIV. sa vraj pričinil o rozšírené nosenie parochní.

·         V tomto čase vznikol tiež prvý domáci odev - župan.

Pánske oblečenie na dvore Ľudovíta XIV.

Zdroj obrázka: www.clubbeautys.com

Dámske oblečenie na dvore Ľudovíta XIV.

Zdroj obrázka: www.clubbeautys.com

 Použitá literatúra:
ĎURČO, E.: Dejepis na dlani. 1. vyd. 1995. Enigma. Bratislava. ISBN 80-88798-00-0
KOLEKTÍV AUTOROV: Dejiny Európy. 1. vyd. 1997. Mladé letá. Bratislava. ISBN 2.01.14.51434
Súkromné materiály autorky pripravené na hodinu dejepisu.


Zdroje obrazkov:
www.wikipedia.org
www.rhs.rcs.k12.tn.us (citované 6.4.2016)
sk.wikipedia.org (citované 6.4.2016)
dromedar.zoznam.sk (citované 6.4.2016)
www.clubbeautys.com