Francúzština má jedno sloveso, ktoré môžeme pokojne nazvať dovolenkovým. Leto sa nazýva tiež sťahovaním národov, lebo každý niekam smeruje, odchádza, prichádza, mení miesto trvalého celoročného pobytu. A júl a august ponúkajú najviac zážitkov a príhod, ktoré sa bežne cez rok nestanú a neprihodia. A sloveso passer má okrem spomínaných záležitostí, ešte mnoho ďalších významov. Tak si ich napíšeme a pripojíme vám niekoľko príkladov, ako ich správne používať.

 

PASSER QCH ísť cez niečo, previesť, presahovať, precediť, ísť, prejsť, preplávať, preletieť

EST-CE QU’ON VA PASSER PARIS? - Pôjde sa cez Paríž

CE CHEMIN PASSE PAR LA FORET. - Tento chodník vedie cez les

NOUS SOMMES PASSÉS Á COTE D’UN THEATRE ET ENSUIT NOUS SOMMES ARRIVÉS SUR UNE GRANDE PLACE.  - Prechádzali sme vedľa divadla a potom sme prišli na veľké námestie.

A QUELLE HEURE EST-CE QU’ON PASSE LA FRONTIERE.  - O koľkej sa prechádza cez hranice?

 

SE PASSERstať sa, prihodiť sa

QU’EST-CE QUI SE PASSE?Čo sa deje?

 

PASSER UN EXAMENrobiť/skladať skúšku

QUAND EST-CE QUE TU PASSES TON EXAMEN? - Kedy skladáš skúšku?

 

PASSEER LE TEMPSstráviť čas

ILS ONT PASSÉ UNE SEMAINE Á LA MONTAGNE. - Strávili  týždeň v horách.

NE QUITTEZ PAS. JE VAIS VOUS PASSER MONSIEUR JANOŠÍK. - Nepoložte telefón, neodchádzajte. Prepojím vás na pána Jánošíka.

 

PASSER QCH Á QN - prepáčiť niekomu niečo

PASSER POUR - byť pokladaný za

PASSER EN REVUE - prihliadať

PASSER UN MOT - vynechať slovo

PASSERR UN CONTRACTspísať zmluvu

SE PASSER DE QCHzaobísť sa bez niečoho

PASSER MAITREstať sa majstrom

PASSER-MOI CE LIVREpodaj mi tú knihu

 

Skloňovanie                                             

JE PASSE                      NOUS PASSONS

TU   PASSES                  VOUS  PASSEZ

IL  PASSE                       ILS  PASSENT

 

Passe composse                                 

JE SUIS PASSÉ

NOUS  SOMMES PASSÉS