Vzťahy partnerské i manželské sú veľmi komplikované. Určite v nich svoju dôležitú úlohu zohráva aj fyzická krása. Fyzická krása je to, čo vidíme okamžite, čo človeku učaruje rýchlo a výrazne. Ľudia sa prirodzene nechávajú unášať fyzickou krásou.  Zamilovanosť vzniká práve vďaka fyzickej kráse. Krásny človek nás tak priťahuje, že je nám neraz jedno, aký v skutočnosti ten človek naozaj je, hlavné je, že je pekný a vrháme sa bezhlavo do vzťahu. Až neskôr zistíme pravú tvár toho krásavca  či krásavice.

Málokedy sa stáva, že takéto rýchle vzťahy založené na fyzickej príťažlivosti majú dlhé trvanie, pretože:

Krásne jablko môže byť zvnútra zhnité.“

Zdroj obrázka: metalepses.rssing.com

Ideálny vzťah by mal byť harmonický. Mala by fungovať príťažlivosť aj na fyzickej úrovni, aj na duchovnej. V mnohých vzťahoch vládne fyzická úroveň, čo často narúša harmóniu celého vzťahu. Vznikajú nedorozumenia, hádky, krik, plač,… len preto, že vzťahu chýba porozumenie na duchovnej úrovni.

Hoci sa hovorí sa, že fyzická krása nie je dôležitá,  nie je to úplná pravda. Najprv vás chlapec či dievča,  muž či žena zaujme svojou krásou, ktorá je relatívna a pre každého iná, no dôležitá. Čím je človek mladší, tým väčšiu úlohu v hodnotení partnera zohráva fyzično, teda telesný vzhľad človeka. Čím je človek starší, čím má viacej skúseností, tým je pre neho menej dôležitá telesná príťažlivosť, hoci sa nedá úplne obísť.

Mladého chlapca skôr pri výbere partnerky zaujíma farba vlasov, očí, proporcie, nevšíma si iné kvality dievčaťa. Práve preto býva často sklamaný. Krása totiž nezávisí od dokonalosti tela, podstatnejší je celkový prejav človeka, napr. jeho čistota, upravenosť, vnútorná príťažlivosť a šarm.

1.      Napíšte 10 viet, v ktorých popíšete výzor a fyzickú krásu človeka, s ktorým by ste chceli chodiť. Diskutujte so spolužiakmi o vašej predstave fyzickej krásy.

 

2.      Uvažujte nad príbehom:

Tekutá krása

Bol raz jeden princ, ktorý stretol nádhernú ženu. Princ sa chcel okamžite s touto ženou oženiť, ale ona nechcela. Povedala mu: „Chceš ma za ženu, si priťahovaný mojou krásou, tak ja ti svoju krásu pripravím a ukážem do 10 dní.” Princ natešene súhlasil. Potom nádherná žena povedala: „Ak si ma stále chceš zobrať za ženu, tak si ma môžeš vziať o 10 dní”. Princ odpovedal: „Dobre, prídem teda o 10 dní a zoberiem si ťa za ženu, krásna mladá slečna”. Hneď ako princ odišiel, nádherná žena začala brať silné preháňadlo. Po celých 10 dní nič nejedla, iba zvracala. Za tých 10 dní sa z nej stala nie veľmi príťažlivá žena. Pokožku mala šedú, bola vychudnutá, veľmi slabá, z jej krásy nič neostalo.

Po desiatich dňoch princ prišiel za nádhernou ženou. Ona otvorila dvere a keď ju princ zbadal, povedal: „Prišiel som sem navštíviť jednu veľmi krásnu ženu, s ktorou sa mám oženiť”. Žena povedala: „Ja som tá krásna žena”. Princ odpovedal: „Nie, to nemôžeš byť ty, ona bola naozaj krásna”. Ona trvala na svojom: „Ale áno, ja som tá krásna žena.“

Asi si viete predstaviť ako princ zareagoval. Musel byť v šoku. Aj bol.

Diskutujte spoločne o príbehu:

1.      Prečo bol princ v príbehu v šoku?

2.      Ako by ste zareagovali vy?

3.      Zobrali by ste si tú ženu za manželku?

Pravdepodobne ste pochopili, že skutočná krása nie je tá fyzická, ale je uložená  úplne inde. Dôležitá je vnútorná krása, krása duchovná. Hovoríme, že treba milovať srdcom a všímať si najmä vnútorné hodnoty človeka. Čo k nim patrí?

·         Postoj k rodine

·         Postoj k zdraviu

·         Vzťah k práci

·         Vzťah k vzdelaniu

·         Vzťah k peniazom

·         Vzťah k majetku

·         Schopnosť konať dobro

·         Schopnosť cítiť lásku

·         Schopnosť pokory,...

“Keď začínaš niekoho naozaj spoznávať, väčšina jeho fyzických vlastností sa z tvojej mysle stratí. Začneš sa zdržiavať v jeho energiách, rozpoznávať jeho vôňu a oceňovať jeho dôvtip. Vidíš iba esenciu tej osoby, nie obal. Preto sa ani nemôžeš zamilovať do fyzickej krásy. Môžeš po nej prahnúť, byť ňou omámený alebo chcieť ju vlastniť. Môžeš ju na čas milovať svojimi očami a svojím telom, ale nie dlhodobo svojím srdcom. A preto, keď sa spojíš s vnútorným ja nejakej osoby, väčšina fyzických nedostatkov sa stane bezvýznamnou.”

                                                                                                 Marc and Angel Hack Life

Cvičenie:

Názov: Páčiš sa mi...

Pomôcky: papier, pero

Čas: 15 minút

Úloha: Vyber si dievča/chlapca, ktoré/ktorý sa to páči a chcel by s ňou/ s ním byť bližší priateľ. Do uvedenej tabuľky vpíš, čo sa ti na nej páči po fyzickej stránke, čo po duševnej stránke. Po skončení úlohy hovor o uvedenej osobe s ostatnými  a vysvetli im svoj postoj.

Tabuľka:

Fyzická krása

Skús sformulovať podobné tvrdenia: Páčia sa mi jej oči, lebo:

Duševná krása

Skús sformulovať podobné tvrdenia: Páči sa mi, lebo má rada kvety.

 

 

 

 

 

 Použitá literatúra:
PREVENDÁROVÁ, J., KUBIČKOVÁ, G.: Základy rodinnej a sexuálnej výchovy. 1. Vyd. 1995. SPN. Bratislava, ISBN 80-08-00062-7
Cesta lásky. https://cestaduse.wordpress.com/tag/fyzicka-krasa/ (citované 15.4.2016)
Život Elfoslava. http://blog.hromnik.com/2015/07/08/krasne-jablko-zvonka-zhnite-zvnutra/ (citované 15.4.2016)


Zdroje obrazkov:
metalepses.rssing.com