Vypracovala: Lenka Brhlíková

 

 

 

V tomto učive sa sústredíme len na jednu konkrétnu predložku a bude ňou predložka A. Tak ako aj v iných jazykoch aj v španielčine môžu predložky nadobúdať pri preklade viacero významov.

 

 

Predložka A sa používa najčastejšie v nasledovných prípadoch:

 

 1. Na vyjadrenie 3.pádu (Datív):


Te lo doy a tí.

(Dám ti to.)


No lo puedo decir a Juan.

(Nemôžem to povedať Jánovi.)

 

 

 1. Na vyjadrenie 4.pádu (Akuzatív) pri podstatných menách určitých životných


Por la tarde voy a visitar a abuela.

(Poobede idem navštíviť babku.)


No le conozco a Jorge.

(Nepoznám Juraja.)

 

 

 1. Na určenie smeru cesty (po pohybových slovesách)


Este verano queríamos visitar a Madrid.

(Toto leto by sme chceli navštíviť Madrid.)


Si necesitas ir al médico tienes que ir a Barcelona.

(Ak potrebuješ ísť k doktorovi, musíš ísť do Barcelony.)

 

 

 1. V niektorých ustálených slovných spojeniach na vyjadrenie miesta (na, v)

 

No es buena idea ponerse al sol durante el mediodía.

(Nie je dobré byť na slnku na poludnie.)


¡Pon la fruta a la sombra!

(Polož ovocie do tieňa!)


 • Taktiež vo význame pri/vedľa:

 

Prefiero comer sentado a la mesa.

(Radšej jem posadený za stolom/pri stole.)

 

 

 1. Na vyjadrenie vzdialenosti prípadne výšky


Bratislava está aproximadamente a 250 kilómetros de Zvolen.

(Bratislava je približne 250 kilometrov od Zvolena.)


El pico más alto de Eslovaquía está a 2565 metros sobre el mar.

(Najvyšší vrch Slovenska je 2565 metrov nad morom.)

 

 

 1. Na vyjadrenie času, časových údajov

 

Me levanto todos los días a las seis.

(Každý deň vstávam o šiestej.)


Estamos a 23 de julio.

(Je 23 júla.)


La tendencia de hoy es casarse a los 30.

(Súčastná tendencia je vydávať sa v tridsiatich rokoch.)


Mi jornada laboral es de 8 a 4.

(Môj pracovný čas je od ôsmej do štvrtej.)

 

 

 1. Ak vyjadrujeme cenu za nejakú jednotku

 

Las naranjas están en el mercado a 3 euros el kilo.

(Pomaranče sú na trhu kilo za 3 eurá.)


Suelo comprar una docena de los huevos a un euro.

(Zvyknem kupovať tucet vajíčok za euro.)

 

 

 1. Na vyjadrenie nejakého pravidelného opakovania sa

 

Tengo clases de piano dos veces a la semana.

(Mám hodny klavíra dvakrát do tyždňa.)


Se suele repetir por lo menos tres veces.

(Zvykne sa opakovať prinajmenšom trikrát.)

 

 

 1. Na vyjadrenie spôsobu


Me gusta la ropa hecha a mano.

(Páči sa mi ručne šité oblečenie.)


También prefiero comer la comida heca a mi manera.

(Taktiež preferujem jesť jedlo, ktoré si sama pripravím.)

 

 

 1. V spojeniach podstatné meno + a + infinitív


Los temas a consultar som tres.

(Témy na prekonzultovanie sú tri.)


Este caso hay que tener a cuenta.

(Tento prípad je potrebné brať do úvahy.)

 

 

 1. Keď chceme vyjadriť začiatok deja


Se puso a llorar.

(Začala plakať.)


Comenzó a hablar muy pronto.

(Začal hovoriť veľmi skoro.)


 

 1. Na vyjadrenie opakujúceho sa deja pomocou väzby


Ahora vuelvo a contar una vez más.

(Teraz začnem počítať odznova.)


Vuelvo a escuchar la música clásica.

(Vrátim sa k počúvaniu klasickej hudby.)


 

 

Dôležité:


Niektoré z radu slovies, ktoré sa spájajú s predložkou A:


Acostumbrarse a algo/alquien

(zvyknúť si na niečo/na niekoho)


Arriesgarse a hacer algo / Atreverse a algo

(odvážiť sa niečo spraviť)


Asistir a algo

(zúčastniť sa niečoho)


Ayudar a alquien

(pomáhať niekomu)


Dedicarse a algo/ Entregarse a algo

(venovať sa niečomu)


Negarse a algo

(odmietnuť niečo)


Saber a algo

(chutiť po niečom)


Preguntar a alquien

(pýtať sa niekoho)


Referirse a algo/alquien

(odvolávať sa na niečo/na niekoho)


Oler a algo

(byť cítiť/voňať)


Limitarse a algo

(obmedziť sa na niečo)


Obligarse a algo

(zaviazať sa k niečom) 

Úlohy na záver:


Doplňte predložku:

Abuela está enferma pues voy ... visitarla. Juan está acostumbrado ... comer bien. No hay mucho tiempo ... decidir. Hay que volver ... Praga hoy. Lo tengo ...mi bolsa. Le conoces ... Juan? No tengo mucho tiempo ... hacerlo hoy. 

Použitá literatúra:

 

 1. Oľga Macíková, Ľudmila Mlýnková: Manual de Español Actual I y II

 2. Jana Lenghardtová: Španielčina 1, 2

 3. Valerio Báez San José: Moderní gramatika španělščiny