Vývodné močové cesty sú okrem obličkových kalichov a obličkovej panvičky (viď učivo o obličke) tvorené:

  • močovodmi

  • močovým mechúrom

  • močovou rúrou


Močovod – ureter - je párová, svalová trubica dĺžky 25 – 30 cm, pričom ľavý býva o niečo dlhší. Vnútorný priemer močovodu je 3 – 7 mm. Vystupuje z obličkovej panvičky, zostupuje po zadnej stene brušnej dutiny a ústi do močového mechúra. V jeho priebehu je niekoľko zúženín, čo môže spôsobovať zdravotné problémy, napr. sa v nich môžu tvoriť a zadržiavať močové kamene. Stenami močovodu prechádzajú peristaltické vlny, ktorých frekvencia je 1 – 5 sťahov za minútu. Teda, moč netečie cez močovody pasívne, ale je do močového mechúra vtláčaný. To má význam hlavne vtedy, ak je mechúr naplnený a musí prijať ešte nejaké množstvo moču.


Močovod má na priereze hviezdicovitý tvar. Stena močovodu je tvorená troma vrstvami (viď obr. 1). :

  • tunica adventica – vrstva tvorená riedkym väzivom. Úlohou tejto vrstvy je pripojenie močovodu k iným tkanivám v brušnej dutine a panve.

  • tunica muscularis – svalová vrstva – skladá sa z troch vrstiev hladkej svaloviny. Vonkajšia a vnútorná vrstva majú vlákna usporiadané pozdĺžne, stredná obopína močovod po obvode.

  • tunica mucosa – sliznica – je hladká vrstva, v pokoji tvorená pozdĺžne prebiehajúcimi riasami. V podslizničnom väzive je veľa elastických vlákien. Epitel je prechodný, tvorený niekoľkými vrstvami buniek.


http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8Dovod

Obr. 1: Stavba steny močovodu – prierez močovodu

 


Močový mechúr – vesica urinaria – je dutý svalový orgán, v ktorom sa hromadí moč. Uložený je v malej panve za lonovou sponou. Stena je tvorená elastickými väzivovými vláknami a hladkým svalstvom. Vďaka tejto stavbe je roztiahnuteľný do objemu približne 700 ml (niektorí „vydržia“ i viac, iní menej). Človek potrebu močenia pociťuje, keď množstvo moču nahromadeného v mechúri je okolo 400 ml (niektoré zdroje uvádzajú približne 150 ml).

Nahromadený moč tlačí na receptory v stene mechúra, čím vyvoláva reflexný sťah hladkého svalstva. Pre vyprázdnenie je rozhodujúce zmrštenie hladkej svaloviny mechúra a uvoľnenie vonkajšieho zvierača močovej rúry. Tento zvierač je tvorený priečne pruhovaným svalstvom, teda je ovládateľný vôľou – od približne 2 – 3 rokov života. Močenie je riadené centrami v mieche.

 

http://www.jameda.de/gesundheits-lexikon/harnblase/

Obr. 2: Močový mechúr

 

 

Močová rúra – urethra – začína (vnútorným) zvieračom (svalom) na dne močového mechúra. Močová rúra u ženy je iná ako u muža, odlišujú sa anatomicky i funkčne.

U ženy – urethra femina – je dlhá 3 – 5 cm, ústi pred pošvou, zabezpečuje len odvádzanie moču. Ženské močové cesty sú náchylnejšie na infekcie ako mužské – vyplýva to hlavne z tvaru a malej dĺžky močovej rúry (i vzhľadom na umiestnenie infekcie ľahko preniknú „dovnútra“).

U mužov – urethra masculina – je močová rúra dlhá 12 – 25 cm. Prechádza cez predstojnicu a vstupuje do pohlavného údu. Vyúsťuje na vrchole žaluďa. Časť od predstojnice je zároveň pohlavnou vývodnou cestou.

 

http://www.primehealthchannel.com/urethra-definition-anatomy-function-pain-and-pictures.html

Obr. 3: Močovopohlavná sústava muža

 


 

Ochorenia vylučovacej sústavy

Pod ochorenia vylučovacej sústavy zaraďujeme rôzne ochorenia obličiek a ochorenia močových ciest. Sú to napr. zápaly obličiek, polyenefritída, zápaly močových ciest, močového mechúra, zlyhanie obličiek či veľmi nepríjemné obličkové a močové kamene.


Zápaly obličiek môžu byť akútne i chronické. Akútny zvyčajne nemožno prehliadnuť – prejavuje sa výrazne – sprievodnými javmi bývajú zimnica, horúčka, triaška, bolesti v bedrovej oblasti, podbrušku a zvracanie. Niekedy môže byť moč sfarbený do červena, pálenie, rezanie pri močení, zakalený moč a pod. Chronický zápal sa môže prejavovať len slabými príznakmi, o to však môže byť nebezpečnejší. Zápal obličiek vzniká napr. po prechladnutí alebo za jeho vznik môžu baktérie, ktoré sa cez močovú rúru dostali do mechúra a postupne sa dostali až do obličiek. Príčinou zavlečenia baktérii býva zlá hygiena, kúpanie v znečistenej vode a pod.


Zápaly močových ciest – močového mechúra, močovej rúry, a močovodov – sa prejavujú častým nutkaním na močenie a pálením a rezaním pri močení. Tieto zápaly najčastejšie postihujú ženy, za čo môže kratšia močová rúra. Zápal močových ciest sa lieči najčastejšie antibiotikami.