Vieme už, že kvapaliny sa vyznačujú týmito charakteristickými vlastnosťami:

 

  1. dajú sa prelievať
  2. ich voľná hladina je vždy vodorovná
  3. dajú sa ľahko deliť
  4. môžu meniť svoj tvar
  5. nemenia svoj objem

 

Tieto svoje vlastnosti sa človek naučil využívať vo svoj prospech – využíva ich napr. v stavebníctve, v automobilovom priemysle, ...

 

Vlastnosť kvapaliny, že jej voľný povrch je vždy vodorovný, využívame pri používaní vodováhy.
Vodováha, alebo libela, je jednoduchý nástroj, ktorým sa určuje vodorovná a zvislá poloha. Využíva aj Archimedov zákon. Základom vodováhy je kvapalina, ktorá je umiestnená v úzkej rúrke, a vzduchová bublinka. Ak je vodováha vo vodorovnej polohe, tak táto bublinka sa nachádza medzi dvoma vyznačenými čiarami.

 Obr. 1: Vodováha (libela)
 

 

Obr. 2: Ak je bublinka, medzi dvoma ryskami, povrch, na ktorom je libela umiestnená, je vodorovný.

 

 

Kvapaliny sa nedajú stlačiť – tlak sa prenáša v kvapaline na všetky miesta rovnako. Táto vlastnosť kvapalín sa využíva v hydraulických zariadeniach.

 

Obr. 3: Model hydraulického zariadenia – dve hadičkou prepojené striekačky, naplnené vodou.

 

 

Zatlačením na menší piest (obr. 3), sa väčší vysunie. Na zatlačenie menšieho piestu (menšej plochy) nám postačí menšia sila. Táto vlastnosť kvapalín sa využíva napr. pri dvíhaní ťažkých predmetov – napr. v autoservisoch. Aj dvíhanie zubárskeho kresla pracuje na tomto princípe.

 

Obr. 4: Využitie vlastností kvapalín pri zdvíhaní áut v autoservise

 

 

Aj v autách samotných sa využíva princíp hydraulického zariadenia – a to v brzdovom systéme. Zatlačením na pedál sa tlak prenesie na brzdovú kvapalinu až ku kolesám auta. Týmto tlakom sa pohnú brzdové čeľuste a tie spomalia, resp. zabrzdia kolesá.
 

 Zopakujte si:
1. Aký nástroj sa využíva na určenie vodorovnej polohy? Vysvetli princíp fungovania.
2. Aká vlastnosť kvapalín sa využíva pri brzdení áut?
3. Vysvetli princíp fungovania hydraulických zariadení.


Použitá literatúra:
1. https://juanlarafisica.wordpress.com/fisica-primer-corte/contenidos/prensa-hidraulica/
2. http://physedu.science.upjs.sk/kvapaliny/hydropr.htm
3. https://sk.wikipedia.org/wiki/Vodov%C3%A1ha_(bublinkov%C3%A1)

Zdroje obrazkov:
http://image.made-in-china.com/2f0j00zMVtZuaBYlbq/Ordinary-Level-HT-96B-.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/Spirit_level
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/~koubek/UT_html/G1/6/G6-2.htm
https://juanlarafisica.wordpress.com/fisica-primer-corte/contenidos/prensa-hidraulica/