Využitie magnetických materialov

Elektromagnetické relé:
Je to elektromagnet, ktorého časti sú: cievka, jadro z magnetickej mäkkej ocele, rameno a pohyblivá kotva rovnako z mäkkej ocele. Po zapnutí prúdu do cievky sa kotva pritiahne k jadru a súčastne zapne pružné kontakty, ktoré sú súčasťou spínacieho obvodu. Relé sa používa v rozličních automatických regullačných a rriadiacich zariadeniach, v telefónnych centrálach a podobne. Napríklad regulačné relé v automobile automaticky reguluje nabíjacie napätie a prúd do akumulátora.