Približne 20% všetkých dospelých v USA trpí VKT. Všeobecne človek majúci diastolický tak vyššiu ako 90 mm / Hg a (alebo) systolický tlak vyšší ako 140 mm / Hg trpí VKT.
Vysoký krvný tlak delíme na dva typy - na primárnu a sekundárnu.

Sekundárne krvný tlak
Príčinou sekundárneho VKT sú choroby obličiek a artérioskleróza renálnych (obličkových) ciev. Tie totiž majú sklon k zvyšovaniu objemu krvi. Všeobecne povedané, redukciou toku krvi v cievach môže rásť tlak krvi stimuláciou vylučovania vazoaktívnych chemikálií (spôsobujú zmenu priesvitu ciev) z obličiek.

Primárne krvný tlak
Veľká časť ľudí trpiacich VKT majú VKT primárnej. Rast celkového vonkajšieho odporu je všeobecnou charakteristikou tohto stavu. V mnohých prípadoch sú srdcové rýchlosť a výkon (objem) zvýšené. Sekrécia renínu (enzým produkovaný obličkami) je zviazaná s produkciou angiotenzínu II a sekréciou aldosterónu (steroid vylučovaný nadobličkami). Z tohto dôvodu majú niektorí ľudia trpiacich VKT nízku hladinu renínu. Avšak väčšina z nich ju má buď v normále alebo zvýšenou. Tiež vysoký príjem soli môže zapríčiniť možný rozvoj VKT. Vzájomným pôsobenie obsahu soli, aktivitou nervov, kardiovaskulárnymi odozvami, obličkovými funkciami a dedičnosťou sťažuje roztriediť sled príčin a  účinkov vedúcich k primárnemu VKT. Výskumom sa zistilo, že nemožno hovoriť o jednotlivých príčinách, ale o ich sieti.

Nebezpečenstvo VKT
Orgány ľudí majúcich VKT sú dostatočne prekrvené kým nedôjde k nadmerným tlakom k srdcovému poškodeniu.
Keďže väčšina pacientov nemajú symptómy kým sa neprihodí značné srdcové poškodenia, VKT sa často opisuje ako tichá smrť.
VKT je nebezpečný z nasledujúcich dôvodov:
I. Vysoký cievny tlak spôsobuje ťažké vyháňaní krvi zo srdcových komôr. Toto zvyšovanie množstvo práce, ktorú musia srdca vykonať a môže byť príčinou patologických zmien v srdcovej štruktúre a funkcii vedúcich Kongestívne zlyhanie srdca.
II. Vysoký cievny tlak môže zničiť mozgové cievy a to vedie k mozgovo-cievnu príhodu.
III. Vysoký cievny tlak prispieva k rozvoju arteriosklerózy, čo samo o sebe vedie k srdcovým chorobám a mŕtvici

Liečba VKT
Väčšinou stačí znížiť soľ v krvi, prestať fajčiť a stratiť prebytočné kilá. Ak sú tieto zmeny nedostačujúce sú predpisované lieky. Najbežnejšie diuretiká (močopudné lieky), ďalej lieky na blokáciu β-adrenalínových receptorov a vazodilátory (vyvolávajú rozšírenie ciev)


Obehový šok - infarkt, mŕtvica
Obehový šok sa prihodí v čase, keď tok krvi a kyslík nie sú dostatočne využité tkanivami. V niektorých prípadoch môže infarkt alebo mŕtvica pokročiť až do nezvratného štádia poškodenia tkanív srdca alebo mozgu alebo smrti.

Zoznam vybraných antihypertenzív (látok proti VKT):

Mimobunkovej roztok Zvyšujú silu vylučovanie moču a tým aj silu (tlak krvi).
"Tlmiče" adrenalínu Znižujú stimulácie adrenalínových receptorov v mozgu
Spotrebujú noradrenalín z sympatického nervstva (časť autonómneho nervstva riadiaci úkony vnútorných orgánov).
Blokujú β-adrenalínové receptory, zmenšujú produkciu a sekréciu renínu).
Blokujú α-adrenalínové receptory a znižujú rozšírenie ciev.
Priame rozširovače ciev Rozšírenie ciev pomocou činnosti hladkej svaloviny na cievach.
Lieky brániace preniknutiu iónov vápnika do svalových buniek Bráni prieniku iónov vápnika do svalových buniek.
Syntetické amidové deriváty Potláčajú zmenu angiotenzínu I na angiotenzín II


Znaky šoku
Prvé príznaky Neskoršie príznaky
Tlak krvi Zníženie tepov Zníženie systolického tlaku
Zvýšenie diastolického tlaku
Moč Zníženie koncentrácie Na + Zníženie
Zvýšenie koncentrácie osmotického roztoku
Krvné pH Zvýšenie pH (zásaditosti) kvôli šúpanie, vzdychanie Zníženie pH (kyslosti) kvôli "metabolickým" kyselinám
Efekty tkanív Mierna nepokojnost, občas teplá a suchá koža Zima, vlhká, lepkavá koža, zakalené zmysly