Vypracovala: Miroslava Mgr. Kristínová

 

 

 

Vysokohorské živočíchy žijú vo vysokohorských spoločenstvách. Vysokohorské spoločenstvá sa nachádzajú v najvyšších polohách Slovenska a sú najmenej porušené činnosťou človeka.   Vysokohorské živočíchy sa prispôsobili drsným podmienkam, tuhej dlhej zime, silnému vetru, krátkej jari a krátkemu letu.

 

Vysokohorské spoločenstvá tvorí:

 

 • horná hranica lesa,

 • kosodrevina,

 • horské lúky,

 • skalné bralá.

 

Tatranský národný park – vysokohorské prostredie

 

Vo vysokohorskom prostredí sú podmienky na prežitie veľmi náročné, a preto tu žije menej druhov živočíchov.

 

Zástupcami bezstavovcov žijúcich vo vysokohorskom prostredí sú najmä:

 

 • slimáky,

 • hmyz,

 • pavúky,

v tatranských plesách žijú:

 • veslonôžky,

 • vírniky,

 • vodný hmyz.

 

Zástupcami riečnych živočíchov je:

 • pstruh potočný potrebuje veľa kyslíka vo vode,

 • vydra riečna.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Loutre_des_pyrenees_baronnies_2004.jpg

 

 

Zástupcami vtákov :

dravé vtáky

 • orol skalný,

 • sokol sťahovavý,

 • sokol myšiar,

sovy

 • sova lesná,

 • kuvik vrabčí,

spevavé vtáky

 • orešnica perlovaná,

 • murárik červenokrídly.

 

Vtáky majú vo vysokohorskom prostredí vhodné podmienky na hniezdenie vo vysokých a nedostupných skalách. V zime hľadajú potravu v nižších polohách.

 

Orol skalný patrí medzi dravé vtáky. Je zaradený medzi ohrozené druhy a je prísne chránený. Hniezdi na vysokých stromoch a skalách. Živí sa rôznymi cicavcami a vtákmi. Samec so samicou žijú spolu po celý život.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/91/GoldenEagle-Nova.jpg/658px-GoldenEagle-Nova.jpg

 

Orol skalný


Murárik červenokrídly patrí medzi spevavé vtáky. Hniezda si buduje v skalných štrbinách. Živí sa pavúkmi a hmyzom. Je zákonom chránený.

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f7/Tichodroma_muraria_NAUMANN.jpg/396px-Tichodroma_muraria_NAUMANN.jpg

 

Orešnica perlovaná patrí medzi spevavé vtáky. Hniezda si buduje v smrekových lesoch. Počas leta sa živí hmyzom, ale aj bobuľami a v zimnom období sa živí semenami ihličnatých stromov, ktoré si v jeseni ukrýva do pôdy. Patrí medzi stálych vtákov – to znamená, že na zimu neodlieta do teplejších krajín.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/21/Nucifraga_caryocatactes.jpg/765px-Nucifraga_caryocatactes.jpg

Orešnica perlovaná

 

Zástupcami cicavcov sú:

 • svišť horský,
 • kamzík vrchovský,
 • hraboš snežný,
 • rys ostrovid,
 • vlk obyčajný,
 • medveď hnedý,
 • mačka divá.

 

Svišť horský patrí medzi hlodavce. Žije v podzemných dierach,  v skalných dutinách, na lúkach i v kosodrevine. Živí sa rastlinnou potravou. Počas zimného obdobia spí – až sedem mesiacov. Nerobí si na zimu žiadne zásoby, počas spánku žije z vlastného tuku. Je spoločenský – v  priestrannom brlohu spí celá kolónia svišťov. Je veľmi ostražitý, v prípade nebezpečenstva  vystríha  ostatné svište ostrým hvizdom – svišťaním. Je zákonom chránený.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Marmota_marmota_Alpes2.jpg/800px-Marmota_marmota_Alpes2.jpg

 

Svišť horský

 

 

Kamzík vrchovský je spoločenské zviera, žije v čriedach. Veľmi dobre sa pohybuje  po holých skalách a skalnatých štítoch. Živí sa bylinami a lišajníkmi, v zime vyhrabáva zelené rastliny spod snehu, prípadne obhrýza púčiky jarabiny. Samce aj samice majú na konci háčikovito zahnuté rohy. Kamzík dokáže vycítiť nebezpečenstvo a vyhnúť sa tak lavinám. Počty kamzíkov neustále klesajú z dôvodu turistiky, lyžovania a používania vrtuľníkov. Kamzík vrchovský je  zákonom chránený.

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Rupicapra_rupicapra_0.jpg/750px-Rupicapra_rupicapra_0.jpg

 

Kamzík vrchovský

 

Použitá literatúra: 

Prírodopis pre 5. ročník základnej školy

Biológia pre 5. ročník základných škôl