LL

 

- znie podobne ako slovenské slovenské [ j], ale jazyk sa priblíži k podnebiu tak, že sa výslovnosť blíži [ ľ]. V Argentíne a Uruguaji ako [ž]:

 

Napr. llamar [jamar], Murillo [murijo]J

 

- sa vyslovuje ako [ch]:

 

Napr. jamás [chamás], junto [chunto]ñ

 

- sa vyslovuje ako [ň]:

 

Napr. Nuñez [nuňeθ], España [espaňa]Q

 

- sa vyskytuje len v spojeniach que, qui, [ke], [ki]:

 

Napr. química [kímika], don Quijote [don kichote]S 

 

- sa vyslovuje rovnako ostro ako v slovenčine:

 

Napr. salmón [salmón], salvar [salvar]X

 

- sa vyslovuje ako [ks]:

 

Napr. texto [texto], examen [eksamen]R

 

- na začiatku slova a po n, s, l sa vyslovuje ako viac kmitavé [rr]. Rovnako sa vyslovuje aj písané dvojité rr:

 

Napr. Ramón [rramón], corrida [korrida]Z  

 

- pred samohláskami a, e, i, o, u vyslovuje ako [θ]:

 

Napr. zapatero [θapatero], zona [θona]Y

 

- sa vyslovuje ako slovenské [j]:

 

Napr. Uruguay [Uruguaj], yate [jate] Zopakujte si:
1. Ako sa v španielčine vyslovuje:

ll, z, y, ch, j, ñ

2. Správne prečítajte slová:

zollo, caramelo, oposición, llaga, luna, excusa, destino, capitán, mucho, andaluz,
broca, clave, crucero, edición, igual, jamón, masculino, objeto, réplica, dar, miel

Použitá literatúra:
- vlastné poznámky