Španielska výslovnosť nie je vôbec zložitá. V španielčine existujú rovnako ako v slovenčine samohlásky a, e,i,o,u. Ich výslovnosť je takmer taká istá ako v slovenčine. V španielčine neexistujú niektoré slovenské hlásky a nikdy sa nevyslovujú: h, v, c, z, ž, ť, ď, š.


 

Spoluhlásky:


B, V 

 

- ich výslovnosť sa nelíši a vyslovujú sa rovnako.

- na začiatku slova a po spoluhláskach m, n, sa vyslovujú ako slovenské [b]:

 

Napr. Burgos [ Burgos], vino [ bino]Ç

 

- pred e, i, sa vyslovuje ako neznelá spoluhláska [θ] (hrot jazyka sa mierne vysunie pomedzi predné zuby, pričom medzi jazykom a zubami je úzka štrbina).

- v Latinskej Amerike a v niektorých oblastiach Španielska sa vyslovuje ako slovenské [s]:

 

Napr. Cervantes [θervantes], Barcelona [barθelona]


 

- pred a, o, u, alebo spoluhláskou sa vyslovuje ako naše slovenské [k]:

 

Napr. Carmen [karmen], Colombia [ Kolombia] , Cristina [Kristina]G

 

- pred a, o, u a pred spoluhláskami sa vyslovuje približne ako slovenské [g]:

 

Napr. Goya [goja], Gabriel [Gabriel], galería [galeria]


 

- pred e, i, ako slovenské [ch]:

 

Napr. Girona [Chirona], gigante [chigante], género [chénero]GUI, GUE

 

- sa vyslovuje ako [ge], [gi]:

 

Napr. Guinea [ginea], guitarra [gitarra], Miguel [migel]GÜE, GÜI, GUA,GUO

 

- sa vyslovuje ako [gue], [gui], [gua], [guo]:

 

Napr. Camagüey [Kamaguei], bilingüe [bilingue], Guantanamera [Guantanamera]

 


CH

 

- sa vyslovuje ako slovenské [č]:

 

Napr. chimenea [čimenea], churros [čurros]


 

D

 

- na začiatku slova, po pauze a po l a n znie ako slovenské [d] a na konci slova takmer zaniká:

 

Napr. doy [doi], domingo [domingo], Madrid [Madri:d]


 

H

 

- sa nevyslovuje:

 

Napr. Hola [ola]