Výrobok a tovar

Výrobok – vec, ktorá bola vyrobená vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň spracovania a je určená na trh

Tovar – svojimi funkciami uspokojuje potrebu spotrebiteľa. Je predmetom kúpy a predaja

Produkt – je predmetom získaným výrobou alebo inou činnosťou a je jej výsledkom (umelecký produkt.)

Tovary delíme na:

1)  Potravinársky tovar- uspokojuje potreby výživy – hygienická a zdravotná nezávadnosť.

2)  Nepotravinársky tovar = priemyselný tovar – hmotné potreba – bezpečnosť, funkčnosť

Tovaroznalectvo nadväzuje na vedné disciplíny

·         Prírodné – Biológia, zoológia

·         Spoločenské – psychológia, pedagogika

·         Technické – fyzika, strojárstvo