Vždy, keď nám je zima, snažíme sa dostať do blízkosti radiátora alebo tepelného zdroja, aby sme sa zohriali. Na zohriatie je vhodná aj teplá sprcha. Teplý radiátor alebo horúca sprcha nám odovzdajú teplo. Naše telo je chladnejšie ako radiátor, pec či horúca voda, a preto telo

 

od nich prijme teplo. Hovoríme, že dochádza k výmene tepla medzi teplejším a chladnejším telesom.

 

http://www.topky.sk/cl/13/105618/Otuzovanie-zabrani-nachladnutiu

 

Budeme skúmať výmenu tepla medzi horúcou a studenou vodou. Cieľom pokusu je zistiť, čo všetko ovplyvňuje výslednú teplotu pri zmiešavaní horúcej a studenej vody. Aj v minulosti rovnako postupovali fyzici, keď pátrali po odpovedi na otázku: „Čo je to teplo?“ Podobné pokusy a merania začiatkom 18. Storočia uskutočnil G. D. Fahrenheit – autor jednej z teplotných stupníc.

 

http://scienceprojectideasforkids.com/2010/temperature-heat-energy-transfer/


Na uskutočnenie pokusov budeme potrebovať pomôcku, ktorá funguje ako termoska. Je to kalorimeter, ktorý si vyrobíme sami.


 

 

Jeden z návodov ako si vyrobiť jednoduchý kalorimeter:


Pomôcky:

 

škatuľa od nápoja s objemom 1 l, škatuľa od nápoja s objemom 250 ml, kúsky polystyrénu

 

Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

 


Postup:

 

a) Prestrihni veľkú škatuľu od nápoja na polovicu a do vrchnej časti urob otvor na teplomer.

b) Malú škatuľu odstrihni tak, aby siahala do polovice výšky veľkej škatule.

c) Malú škatuľu vlož do veľkej a utesni ju kúskami polystyrénu.

d) Nastrihni okraje vrchnej časti škatule tak, aby sa dala nasadiť na spodnú časť.

 

 

Akému šíreniu tepla bránia jednotlivé časti takto vyrobeného kalorimetra?

 

Pomôž si porovnaním s časťami termosky.


 

 

Pokus s horúcou a studenou vodou:


Odhadni a potom zisti, aká bude výsledná teplota pri zmiešavaní horúcej a studenej vody.


Pomôcky:

 

Odmerná nádoba, teplomer, jednoduchý kalorimeter, varná kanvica, (Pri meraní hmotnosti vody využívame skutočnosť, že jeden gram vody má objem jeden mililiter. Preto pri meraní nepotrebujeme váhy, ale stačí nám odmerná nádoba.)

 

Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

 

Fyzika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom - doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc., doc. RNDr. Václav Koubek, CSc., Mgr. Milada Maťašovská, Mgr. Ľubica Morková

 


Postup:

 

a) Dobre si preštuduj tabuľku.