Keď súhlasíme s pravdivosťou nejakého výroku, sloveso vedľajšej vety má tvar v indikatíve.

 

 

(Yo)

Creo

Pienso

Considero

que esa ley es necesaria.

 

(A mí) Me parece

Está claro

Es ciertoAle keď máme pochybnosti o pravdivosti nejakého výroku, sloveso vedľajšej vety má tvar v konjuktíve.

 

 

(Yo)

No creo

No pienso

Dudo

No considero

que esa ley sea necesaria.

 

(A mí)

No está claro

 

No me parecePOZOR: V niektorých prípadoch nepoužívame konjuktív – v otázkach týkajúcich sa na uhol pohľadu.

  • ¿No te parece que me queda bien? (= yo creo que sí me queda bien y pido confirmación)

  • ¿No está claro que ha sido él? (= yo pienso sí ha sido él y pido confirmación)


 

Posúdenie. Zhodnotenie.

Keď hodnotíme všeobecnú informáciu, ktorá sa týka všetkých, vrátane toho, kto vyjadruje stanovisko v hlavnej vete, vo vedľajšej vete sa používa infinitív.

 

 

Me parece mal tener que trabajar de noche.

(a mí) (todo el mundo)


A Marisa le parece mal tener que trabajar de noche.

(a ella) (ella)


 

Zmieňovať sa o témach, alebo názoroch: ESO (DE)

 

Používame neutrálne tvary eso (de) na vyjadrenie situácie alebo skutku už známeho:

 

 

Eso de que vayan a prohibir el aparcamiento, no es cierto.

(Ya se ha dicho que van a prohibir el aparcamiento)


En eso de ir tan temprano, no estoy de acuerdo.


Zmieňovať sa o niečom, čo niekto povedal:

 

 

  • El arte contemporáneo no tiene ningún interés.

  •  Eso me parece una tontería.


  • Yo creo que es mejor que se lo digamos abiertamente.

  •  En eso no estoy de acuerdo. Se lo tomará mal.