Podmet je základný vetný člen, ktorý pomenúva toho, kto vykonáva činnosť alebo kto má nejakú vlastnosť.

Podmet vyjadruje činiteľa deja alebo nositeľa stavu a vlastnosti.

Príklady:

 • Podmet, ktorý vyjadruje činiteľa deja: Jožko utekal. Zviera ryčí. Dieťa počúva.

 • Podmet, ktorý vyjadruje nositeľa stavu: Stano zbledol. Stromy žltnú. Pacient schudol.

 • Podmet, ktorý vyjadruje nositeľa vlastnosti: Chlapec je bystrý. Ruža vonia.


 

Podmet určuje gramatické kategórie (rod, číslo, osobu) prísudku.

Príklady:

 • Otec pracuje. Podmet otec určuje, že prísudok pracuje je v 3. osobe, jednotného čísla.

 • Líšky sa zakrádali. Podmet líška určuje, že prísudok zakrádali sa je v 3. osobe, množného čísla.


 

Na podmet sa pýtame pádovou otázkou kto? čo?

Príklady:

 • Riaditeľ zvolal pracovnú poradu. Pýtame sa:  Kto zvolal pracovnú poradu? Odpovedáme: Riaditeľ.

 • Obe nástenky boli zničené. Pýtame sa: Čo bolo zničené? Odpovedáme: Nástenky.


 

Podmet je najčastejšie vyjadrený podstatným menom alebo zámenom.

Príklady:

 • Podmet vyjadrený podstatným menom: Tiger je nebezpečný. Rodičia išli na chatu.

 • Podmet vyjadrený zámenom: On na mňa zabudol. Na otázku odpoviem ja.

 

 

Podmet môže byť jednoduchý alebo rozvitý.

Príklady:

 • Jednoduchý podmet: Slnko začalo vychádzať.

 • Rozvitý podmet: Zlaté slnko začalo vychádzať.


 

Podmet nemusí byť vždy vyjadrený osobitným slovom. Môžeme si ho domyslieť z významu vety.

Podmet, ktorý je vyjadrený osobitným slovom sa nazýva vyjadrený podmet.

Podmet, ktorý nie je vyjadrený osobitným slovom sa nazýva nevyjadrený podmet.